Stålsetts renholder har fått oppholdstillatelse

Lula Tekle (nummer to f.v.), som i flere år har levd som papirløs, har fått opphold i Norge.
Foto: Kirkens Bymisjon
Den papirløse kvinnen Gunnar Stålsett ville gå i fengsel for, har fått oppholdstillatelse med begrensninger.
405Shares

Lula Tekle havnet i medias søkelys da biskop emeritus Gunnar Stålsett i 2019 sto fram i Vårt Land og fortalte at han hadde gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker uten oppholdstillatelse i 14 år.

Senere samme år ble Stålsett dømt til betinget fengsel i 45 dager og en bot på 10.000 kroner for brudd på utlendingsloven.

Nå har Tekle fått oppholdstillatelse. Det bekrefter hun selv og flere støttespillere overfor Vårt Land. Hun er dermed en av de første som har fått innvilget oppholdstillatelse gjennom Solberg-regjeringens «engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har bodd lenger enn 16 år i Norge».

Oppholdstillatelsen er midlertidig og varer bare i et år. Begrunnelsen er «tvil om klagerens identitet». Skal hun få fast opphold, må hun skaffe pass fra hjemlandet sitt. Det mener Une er Etiopia. Selv hevder Tekle det er Eritrea.