Trettebergstuen: – Hatprat er fullstendig uakseptabelt

Kultur-og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen (Ap) under åpningen av panelsamtalen om ytringsfrihet og ytringsansvar.
Foto: Katrina Svarca
Både kultur-og likestillingsministeren og politiet understreket at det viktigste i arbeidet mot hatkriminalitet er å forebygge det.
113Shares

– Som representant for en minoritetsgruppe og maktperson hvordan opplever du netthets og hatprat? 

– Som kvinnelig, lesbisk politiker har jeg fått min andel med skjellsord, men jeg er mest opptatt av at dette er noe mange mennesker møter så ofte og så mange steder at de rett og slett ikke orker å stå i den offentlige debatten lenger. Dyktige, engasjerte mennesker som opplever at de, hver gang de ytrer seg, får hets tilbake. Det er fullstendig uakseptabelt og en trussel mot demokratiet. Derfor må vi styrke innsatsen mot netthets, sier Anette Trettebergstuen til Utrop.

– Hva vil du konkret gjøre politisk i forhold til hatprat?

– Det er viktig at vi møter fordommer og diskriminering med en tydelig stemme, og vi vil styrke innsatsen mot netthets, sier Anette Trettebergstuen.

Ungdomsskoleelever til 22. juli-senteret

Videre sier hun at de vil jobbe for at så mange ungdomsskoleelever som mulig får tilbud om å besøke 22. juli-senteret og Utøya.

– For bare noen uker siden ble det opprettet et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet, og det miljøet skal være til støtte for alle politidistrikt i hele Norge. Vi bidrar også til finansieringen av Stopp hatprat-kampanjen, legger hun til.

Både ministeren og Politi understreket at det viktigste i arbeidet mot hatkriminalitet er å forebygge det.

Ayesha Zaeem er leder av ungdomskomiteen i Islamsk råd Norge og tok også ordet under panelsamtalen på fredag. Hun snakket blant annet om det hvordan hatprat påvirker psykisk helse.

– Jeg føler ikke at stormakten har passet på meg, sier Ayesha Zaeem.

Stopp Hatprat arrangerte 5.11. Ungdomskonferansen og panelsamtalen om ytringsfrihet og ytringsansvar. (Fra venstre) leder av ungdomskomiteen i Islamsk råd Norge Ayesha Zaeem, politisk aktivist og influencer Mario Aleksander Rojas Bøckman, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og politibetjent Abetare Krasniqi.
Foto : Katrina Svarca

Regjeringen foreslår 14 millioner

Tilskuddsordningen til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer var på åtte millioner kroner i 2021 og regjeringen har i statsbudsjettet for 2022 foreslått å øke rammen til drøyt 14 millioner kroner.

Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og kommuner kan søke om tilskudd til prosjekter som skal bidra til å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen, utvikle metoder og innsatser for å fremme antirasisme, mangfold og dialog.

Søknadsfristen er 6.desember. Tilskuddordningen administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Les mer på bufdir.no

– Rasisme og diskriminering er ødeleggende for både enkeltpersoner og tilliten mennesker imellom. Derfor ønsker regjeringen å støtte aktiviteter som fremmer mangfold og bidrar til dialog, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Fakta:

Ifølge Stopp Hatprat: “Hatprat er tekster, ord, bilder og symboler som blir brukt for å spre hat, trusler og oppfordre til vold mot en person eller gruppe basert på deres antatte eller reelle gruppetilhørighet.”

Du kan melde inn hatefulle ytringer på nettet til Politiet her.