– Kvinner viktige i kampen mot seksualisert vold

Den nye handlingsplanen omfatter tiltak som tilrettelegger for en større deltakelse av kvinner i fredsprosser.
Foto: Flickr/European Commission
– Mødre må lære sine guttebarn å respektere jenter og kvinner, sa Erna Solberg da regjeringen la fram sin nye handlingsplan om kvinner, fred og sikkerhet. 

– I mange land er det fortsatt mødrene som har hovedansvaret for barneoppdragelsen. Å lære små gutter å respektere jenter og kvinner er viktig, sa statsminister Erna Solberg. 

Behov for kvinners deltakelse
I 2015 er det 15 år siden FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, en resolusjon som skal sikre kvinners behov for sikkerhet i krig i konflikt. Den nye handlingsplanen om kvinner, fred og sikkerhet ble lagt fram av regjeringen 16. februar på Litteraturhuset i Oslo.

– I dag er seksualisert vold en bevisst strategi i krigføring, og flertallet av overgriperne blir ikke straffeforfulgt, sa Erna Solberg i sin tale. Videre pekte hun på at fordi krig og konflikt rammer kvinner og menn forskjellig, er det viktig at kjønnsperspektivet integreres i all innsats knyttet til fred og sikkerhet.  

– Handlingsplanen er derfor ikke et sidespor, men en viktig del av Norges sikkerhets- og utenrikspolitikk, understreket statsminsteren. 

Statsminister Erna Solberg med statsrådene Solveig Horne, Anders Anundsen, Ina Marie Eriksen Søreide og Børge Brende.
Foto : Sibel Thorsen Kocabas

Viktig med en holdningsendring
Handlingsplanen vil fokusere på fredsprosess, internasjonale operasjoner, fredsbygging og humanitær innsats, og land som Afghanistan, Columbia, Myanmar, Palestina og Sør-Sudan er prioriterte områder. 

For Norges utsendinger til ulike konfliktområder er hovedfokuset på å øke og bygge kompetanse, jobbe med holdningsendring og holde presset oppe i kampen med å integrere kvinner i fred og sikkerhetsprosesser. 

En viktig del av arbeidet er å øke menns deltakelse i dette arbeidet. Dette kan være utfordrende i områder hvor kvinner tradisjonelt har hatt lite handlingsrom og innflytelse. 

Norge som foregangseksempel
Fra salen kom det spørsmål om hvor mye regjeringen kan presse en annen statsmakt som ikke er villig til å implementere kvinner i beslutningsprosesser.

– Jeg tror på effekten av gode eksempler. Vi kan aldri tvinge noen, men vi kan være gode eksempler, svarte statsministeren. 

Forsvarsminister Ina Marie Eriksen Søreide viste til gode resultater fra målrettet jobbing for rekruttering av kvinner til Forsvaret. Hun pekte på at kvinner tilfører forsvaret kunnskap og kompetanse og gir en annen tilgang i konfliktområder. 

– Verneplikt for både menn og kvinner har vært en viktig reform for Norge. Vi må begynne hjemme og spre kunnskap ute, sier Søreide.