Kun 308 personer tvangsreturnert i oktober

Færre er blitt tvangsreturnert fra Norge, ifølge Politiets utlendingsenhet (PU).
Foto: Regjeringen/PU
I forrige måned ble totalt 308 personer tvangsreturnert fra Norge. Det er en betydelig nedgang fra september da 2.102 personer ble returnert.

Nedgangen henger sammen med at innreiserestriksjonene til Norge fra EØS/Schengen-området ble fjernet 25. september, opplyser Politiets utlendingsenhet (PU).

I oktober ble kun 84 personer tvangsreturnert med bakgrunn i disse innreiserestriksjonene, mot 1.876 i september.

De foreløpige tallene fra oktober viser at totalt 278 av de returnerte var i kategorien bort- og utviste, 15 i kategorien avslag på asyl og 15 i kategorien Dublin/trygt tredjeland. 58 personer var ilagt én eller flere straffereaksjoner, noe som tilsvarer 6 prosent av alle uttransporteringer denne måneden.

Samtidig er antall returnerte i kategorien avslag på asyl i oktober det høyeste i løpet av en enkeltmåned så langt i år.

Per 31. oktober har politiet foretatt totalt 18.146 tvangsreturer, noe som er en økning på hele 149 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i år. Årsaken til økningen er innreiserestriksjonene som ble innført i forbindelse med koronapandemien i januar i år.

Hittil i år (til og med oktober), er 16.585 personer returnert på grunn av innreiserestriksjoner relatert til koronapandemien. Det tilsvarer hele 91 prosent av alle tvangsreturer.

Dette gjenspeiler seg også i tallene for hvilke land disse personene er returnert til. Der troner Sverige høyest med 10.717, deretter følger Polen (1.333) og Danmark (1.211).

Totalt åtte mindreårige ble uttransportert i oktober. Alle ble returnert sammen med sine foresatte. I årets ti første måneder har 245 mindreårige blitt uttransportert, noe som er 58 flere enn samme periode i fjor.

PU opplyser at dette er foreløpige tall og at de venter at de endelige tallene vil øke noe.