Høyesterett skal behandle sak om eksklusjon i Jehovas vitner

Her avgjøres troligvis skjebnen til Verona Delic (9) og andre asylbarn: Høyesterett må innse sitt ansvar og ta hensyn med de medmenneskelige hensyn som finnes i loven, mener kommentarforfatteren.
Høyesterett går med på å behandle anken til Jehovas vitner etter at trossamfunnet anket en dom om eksklusjonen av ett av deres medlemmer.

Det avgjorde Høyesteretts ankeutvalg onsdag.

Saken handler om at Gry Helen Nygård i 2018 ble ekskludert fra Jehovas vitner på grunn av seksuell umoral. Nygård sier selv at hun ble utsatt for overgrep.

Nygård tapte først saken i Follo tingrett, men vant i Borgarting lagmannsrett i sommer. Retten konkluderte ifølge Vårt Land med at domsutvalgets beslutning om eksklusjon for «porneia» – seksuell umoral – i 2018 var ugyldig.

Jehovas vitner anket i september dommen til Høyesterett, som nå altså har tatt opp saken til behandling.