Høyesterett skal behandle sak om eksklusjon i Jehovas vitner

Her avgjøres troligvis skjebnen til Verona Delic (9) og andre asylbarn: Høyesterett må innse sitt ansvar og ta hensyn med de medmenneskelige hensyn som finnes i loven, mener kommentarforfatteren.
Høyesterett går med på å behandle anken til Jehovas vitner etter at trossamfunnet anket en dom om eksklusjonen av ett av deres medlemmer.
12Shares

Det avgjorde Høyesteretts ankeutvalg onsdag.

Saken handler om at Gry Helen Nygård i 2018 ble ekskludert fra Jehovas vitner på grunn av seksuell umoral. Nygård sier selv at hun ble utsatt for overgrep.

Nygård tapte først saken i Follo tingrett, men vant i Borgarting lagmannsrett i sommer. Retten konkluderte ifølge Vårt Land med at domsutvalgets beslutning om eksklusjon for «porneia» – seksuell umoral – i 2018 var ugyldig.

Jehovas vitner anket i september dommen til Høyesterett, som nå altså har tatt opp saken til behandling.