Retter «sterk kritikk» mot justisministeren

 
Foto: Claudio Castello
Venstre besluttet mandag ettermiddag at de ikke kommer til å uttrykke mistillit overfor justisminister Anders Anundsen. 
0Shares

Etter Venstres beslutning i saken har hverken de eller Krf valgt å følge SV og Arbeiderpartiet i deres forsøk på å felle justisministeren, og det blir heller ikke flertall i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å uttrykke mistillit mot justisministeren.

 Samtidig har vi en tydelig forventning om at asylavtalen følges opp. Det er ingen tvil om Venstres ståsted angående de utsendte asylbarna, og de må få prøvd saken sin på nytt, sier Venstres André Skjelstad til Dagbladet.

Hvorfor uttrykker dere ikke mistillit?

 Vi landet på at det var kritikkverdig, også utifra at de har bedt om unnskyldning, svarer Skjelstad til Dagbladet.

Tvilstilfelle
Venstres medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Abid Q. Raja, sier at han har latt tvilen komme Anundsen til gode.

– I et mistillitsvedtak er det et sterkt alvor, og dette har vært et vanskelig tvilstilfelle. Vi har kommet frem til dette etter en meget grundig vurdering, sa Raja på ettermiddagens pressekonferanse.

Samtidig som kontrollsaken løper, foregår det forhandlinger på borgerlig side om skjebnen til 80 asylbarn som i fjor ble sendt ut av landet. I en merknad til saken foreslår også Raja at kontrollkomiteen forutsetter at det blir en løsning for asylbarna.

– En uryddig sammenblanding av oppgavene til de ulike komiteene, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant og medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Jette Christensen, til NTB.