Religions- og livssynslederforumet besøker Utøya

STLs livssynslederforum besøker Utøya, og advarer mot ekstremisme.
Foto: NRK P3
I dag skal Religions- og livssynslederforumet i STL besøke Utøya. Det er første gang lederforumet besøker Utøya sammen.

Lederforumet, en samtaleplattform om religiøse og verdirelaterte spørsmål for topplederne i tros- og livssynssamfunnene i STL, advarer via en pressemelding mot ekstremisme.

– Ti år etter de grufulle terrorangrepene som kostet 69 mennesker livet på Utøya, og åtte mennesker i Oslo, er det klart at ekstremisme stadig utgjør en dødelig trussel, også i landet vårt. Angrepet på Al-Noor Islamic Centre i Bærum i 2019 er et eksempel på det. Arbeiderpartiet og AUF har opplevd konsekvensene av ideologisk hat på en så grufull måte at det knapt lar seg fatte. Måten de har håndtert det utålelige på kan tjene til inspirasjon for oss alle, inkludert tros- og livssynssamfunn.

Heller ikke tros- og livssynssamfunn kan være naive overfor denne utvikling.

– Religioner og livssyn kan inspirere til det gode og mobilisere til innsats for fellesskapet, men kan også bli misbrukt av dem som søker konflikt. Utøya vil alltid stå som et eksempel på hvilke følger ekstreme holdninger i verste fall kan føre til. Også tros- og livssynssamfunn har et ansvar for å demme opp for ekstremt tankegods og rydde i egne rekker. Religions- og livssynslederforumets besøk på åstedet for Norges verste terrorangrep i fredstid er et ledd i denne bevisstgjøringen.