– Flere fattige barn i Norge

«Jeg vokste selv opp i en familie hvor foreldrene måtte velge mellom SFO for det ene barnet eller barnehage for det andre», skriver Zaineb Al-Samarai.
Foto: Pressebilde
Og det er blant barn med innvandrerbakgrunn at fattigdommen øker mest.

Antall barn som lever i fattigdom i Norge fortsetter å øke, og det er barn med innvandrerbakgrunn som står for det meste av økningen. Ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er det 84.300 av de minste blant oss som er fattige.

– Vi har en lavinntektsgrense som er basert på den typiske inntekten i Norge. Den har økt de siste årene, men det er en stor – og stadig større – gruppe som ikke klarer å henge med, sier Jon Epland i SSB til NRK.

I perioden 2006-2013 har antallet fattige barn i Norge økt fra 67.000 til over 84.000.

Svak yrkestilknytning
Selv om barn med innvandrerbakgrunn utgjør 12 prosent av alle barna i Norge, er de nå for første gang i flertall, og utgjør 50,2 prosent, blant barn i lavinntektsgruppen.

– Årsaken er i hovedsak at foreldrene har svak yrkestilknytning, samt at familiene er relativt store. Det er en uheldig kombinasjon: Inntektene er relativt lave, og de inntektene de har, skal forsørge ganske mange personer, sier Epland.

Nedskjæringer i støtteordninger på 2000-tallet har påvirket folks økonomi.

–  I tillegg har barnetrygdsatsene stått stille siden 1990-tallet. Det gir gradvis utslag for de mest utsatte. På 2000-tallet var det også en forverring i arbeidsmarkedet. Når det i tillegg har vært en økning i innvandrerbefolkningen, gir det utslag på denne statistikken, sier Epland.