Bijan om Iran: – Positiv utvikling

Foto: Arkiv
Iran vil lempe delvis på forbudet mot kvinnelige tilskuere på store idrettsarrangementer der menn er utøvere. Vedtaket sees på som et skritt i positiv retning, hevder norsk-iranske Bijan Garakhani (bildet).

Sist lørdag varslet Irans visesportsminister Abdolhamid Ahmadi at også iranske kvinner skal kunne få være til stede under store idrettsbegivenheter. En endring i reglementet vil tre i kraft senere i år, sier han til det statlige nyhetsbyrået IRNA.

– Noen “maskuline” idrettsgrener, som bryting eller svømming, vil fortsatt ikke være åpne for kvinnelige tilskuere, understreket Ahmadi. 

Han oppfordret samtidig iranske menn til å bedre klimaet på landets idrettsarenaer, som enkelte i Iran mener er for bøllete og sluskete for kvinner.

Kvinners rett til offentlig synlighet
Blant iranske eksilmiljøer har kvinners rett til å være tilskuere på idrettsarrangementer vært en kampsak. For snart to uker siden, under fotballkampen mellom Sverige og Iran på Friends Arena i Stockholm holdt flere av de fremmøtte iranske fans bannere med støtte til iranske kvinners adgang til stadioner og andre sportarenaer.

Her hjemme har regelendringen fra det iranske sportsministeriet heller ikke gått upåaktet hen. Bijan Garakhani, leder i Buskerud Innvandrerråd, har i et tidligere intervju i Dagbladet sagt seg positivt til at Norge og Iran kunne møtes til en fotballkamp.

– En kan være uenig med regimet i Iran og hva det står for. Samtidig er det viktig at folk fra forskjellige nasjoner får anledning til å møte hverandre og skape relasjoner.

– Tegn på at ting går fremover
Han stiller seg positivt til reglementsendringen, tross egne politiske uenigheter. Og mener vedtaket viser at ting går fremover for kvinner i Iran.

– Fortsatt er mange iranske kvinner helt avhengig av mannen, både sosialt og økonomisk, og alle yrker er ikke åpne for kvinner. Men iranske kvinner er likevel svært aktive i samfunnet, de ses på TV, de er journalister, leger og jobber i næringslivet. 60 prosent av alle som begynner på universiteter og høgskoler er kvinner, sier han til utrop.no.

Er det langt igjen før menn og kvinner kan bli likeverdige i offentligheten og at man blir helt kvitt kjønnsegregering i landet?

– Framtiden er lys for de iranske kvinnene. 63 prosent av studentene ved Irans universiteter er kvinner. Ønskene disse kvinnene har, vil måtte komme til uttrykk i samfunnet. Jeg ønsker at kvinner i Iran får etter hvert mer innflytelse, og med sitt høye utdannelsesnivå og samfunnsengasjement kan presse myndighetene i Iran til å gå i retning av økt frihet og likestilling i landet.