Frp og Venstre – begge kan ikke ha rett

Eddie Whyte reagerer på språkbruk om irer
Foto: Privat
Noen barn er nok reddet som følge av den nye asylavtalen, men mange flere er kastet til ulvene, skriver Eddie Whyte i dette innlegget.

Nyansene i den nye avtalen som er fremhandlet mellom H, FrP, KrF og V, er fortsatt uklare. Jeg hadde håpet at avtalen var i tråd med Fagforbundets ønske om en mer human asylpolitikk, i tråd med FNs barnekonvensjon om at hensynet til det enkelte barnets beste skal veie tyngst. Det virker ikke slik.

Noen flere barn er nok reddet, og det er vi selvfølgelig glade for, men mange flere er kastet til ulvene. Anders Anundsen og regjeringen har sluppet billig unna det som ikke kan oppfattes som noe annet enn et bevisst valg fra justisministeren om å få flest mulig lengeværende asylbarn ut av landet – eller ”å tømme lageret” som det ble sagt så hjerterått av justisministeren, før han ble stilt til ansvar.

Mulig å returnere flere tusen
Venstre og KrF har lenge raslet med sablene om henholdsvis å erklære mistillit til justisministeren eller trekke seg ut av regjeringen. Til slutt har de gått med på en avtale som FrP hilser velkommen som en stor seier.

Frp's innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari sier til NTB at han er spesielt godt fornøyd med punktet om at utlendingsmyndighetene skal foreta en ny vurdering av flyktningers beskyttelsesbehov før de får permanent opphold i Norge. Han påpeker at det er snakk om ”mulige returer av flere tusen mennesker, også barnefamilier”.

Barna er ofrene
Mens partiet til Jensen, Anundsen og Sandberg mener at de har fått sentrumspartiene med på ”ytterligere innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken,” skryter Venstre og KrF av avtalen. Begge kan ikke ha rett. Andre som er opptatt av barnas situasjon, advarer om at den nye asylbarnavtalen kan få dramatiske konsekvenser for mange.

Enda en gang er det barn med behov for beskyttelse som står i midten – fortsatt ofre for et smakløst politisk maktspill.