Ny avtale om asylpolitikken

Samtlige borgerlige samarbeidspartnere, her fotografert i går sammen med justisminister Anders Anundsen, under pressekonferansen hvor man annonserte enigheten om en ny asylavtale.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
– Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre er blitt enige om en tilleggsavtale på asyl- og innvandringsfeltet, skriver Justisdepartementet på sine nettsider.

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet sikrer den nye avtalen sikrer balansen partene har blitt enige om i den opprinnelige samarbeidsavtalen. Innvandringspolitikken skal strammes inn, men myndighetene skal være mer liberale når det gjelder lengeværende barn.

– I avtalen er det sikret midler til at UDI skal få muligheten til å behandle beskyttelsesspørsmålet på nytt før midlertidig og permanent opphold skal gis. Dette betyr at dersom flyktninger som kommer til Norge på grunn av for eksempel borgerkrig får opphold, vil de kunne miste oppholdstillatelsen dersom borgerkrigen blir avsluttet innen 5 år. Dette er allerede hjemlet i utlendingsloven, men har i praksis ikke blitt fulgt opp av utlendingsmyndighetene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

– Endringen gjør at Norge faktisk oppfyller intensjonene i asylinstituttet. De som kommer til Norge for å søke asyl, skal ikke fortsatt ha opphold når grunnen til at de søkte asyl har bortfalt før de har fått permanent oppholdstillatelse, legger han til.

Får prøvet sakene på nytt
Barnefamilier som har hatt opphold i Norge i over 4 år ved retur fra Norge, og som har blitt sendt ut i perioden 1. juli 2014 – 18. mars 2015 skal få muligheten til å prøve sin sak etter den nye forskriftsbestemmelsen regjeringen, Venstre og KrF tidligere har blitt enige om.

– Vi er glade for at vi har fått på plass en løsning for lengeværende barn og bedre samarbeidsrutiner mellom partene i avtalen på dette viktige feltet, sier justisministeren.

Link til pressebildet.

Les hele saken her.

Last ned her for å lese hele den nye avtalen