Støre: – Norge bør ta imot 10.000 syrere

(Hanssen) Sendte brev: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. FOTO: Arkivfoto (Claudio Castello) (Gahr Støre) Har ikke svart: Utenriksminister Jonas Gahr Støre. FOTO: UD (UD logo) Staten anmodes om i framtiden å inkludere innvandrerbefolkningen for å kunne danne seg et mer helhetlig bilde av hva denne delen av befolkningen har opplevd som diskriminering. ILLUSTRASJON: www.dss.dep
Ap-leder Jonas Gahr Støre mener partiet bør sørge for at Stortinget presser regjeringen til å ta imot flere flyktninger fra Syria.

– Norge bør åpne for å ta i mot til sammen 10.000 syriske flyktninger – 5000 i år og 5000 neste år, sa Ap-lederen til kraftig applaus fra landsmøtesalen i Folkets hus i Oslo.

AUF og flere fylkeslag får dermed viljen sin Støre har tidligere ikke villet gi noe tall på hvor mange han mener Norge bør ta imot. Nå går Ap-lederen for samme linje.

Sist helg vedtok også Venstres landsmøte at Norge bør ta imot 10.000 flyktninger fra det krigsherjede landet innen utgangen av 2016.

Flertall for flere kvoteflyktninger
SV har flere ganger tatt til orde for flere kvoteflyktninger, og dersom Sp blir med, ligger det an til flertall på Stortinget for at Norge bør ta imot langt flere enn i dag.

– En forutsetning er at kommunene er i stand til å ta imot, bosette, og hjelpe til slik at mennesker og familier kan komme i gang med livene sine, sa Støre i sin tale.