Læringshelt ga politikerne råd

Statsministeren i panelsamtale: her sammen med (f.v) lektorstudent Hashem Jafari, Aud Aastorp, rektor ved voksenopplæringssenteret Delta VO i Askim, Mona Riple og Lars Warhuus. Begge sistnevnte har i likhet med Jafari også gått i Voksenopplæringen
foto: Claudio Castello
Hashem Jafari mener flere i hans situasjon må få norskopplæring på arbeidsplassen.
0Shares

– Vi trenger lærere med kunnskap og motivasjon, og ikke minst at de som kommer til Norge får lære norsk fra første gang de kommer inn i jobb- og introduksjonsprogrammer, sa den afghanskfødte krigsflyktningen, som kom til Norge i 2003, under innspillskonferansen om livslang læring og utenforskap tidligere i dag.

Konferansen ble avholdt på Radisson Blue Plaza og både statsminister Erna Solberg, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holdt innlegg.

Omstillingsvirkelighet for mange
Bakgrunnen for innspillskonferansen et ar Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, samt Arbeids- og sosialdepartementet jobbar med en stortingsmelding på feltet, som skal være klar i løpet av 2015.

For statsministeren var det viktig å finne løsninger som gjør at flest mulig kan lykkes i en jobbvirkelighet som krever stadig mer kompetanse.

– I dag er jobbmarkedet slikt at man er nødt til å omstille seg og lære nye ting. Vi får færre automatiserte og manuelle jobber, noe som gjør at flere står i fare for å falle fra. Vi er nødt til å se på denne utviklingen og ta grep. En glemmer ofte at arbeid ikke bare er arbeid, men også sosialisering og selvrealisering. Ofte henger god mentalhelse med det at man har en meningsfylt jobb, sa Solberg under sin åpningstale.

Tar lektorutdanning
Jafari tar nå lektorutdanning, men veien til tittelen “Årets Læringshelt” fra Voksenopplæringen i 2012 har vært lang og kronglete.

– Jeg fikk avslag i 2005, og kunne hverken ta opp jobb eller spårkutdanning innttil norske myndigheter endret praksisen for afghanske flyktninger i 2008. Jeg tok opp etterhvert norskopplæing på privat basis før jeg i 2009 fikk anledning til å ta fire år på voksenopplæring.

– Å komme til et nytt land og lære et nytt språk er en utfordrende situasjon for mange, ikke minst når tilbudene ikke strekker til, la han til.

Holdt workshop
Etter panelsamtalen hadde man workshop med de ulike aktørene og representanter fra de tre departementene. Kunnskapsminister Røe Isaksen uttalte under oppsummeringen at man “må prioritere menneskene over systemet”.

– Vi må lage fleksible løsninger og ordninger som tar større høyde for at ingen mennesker er like. Jeg og mine kollegaer i Arbeids- og sosialdepartementet og Barne,- likestillings,- og inkluderingsdepartementet tar med oss dagens mange gode bidrag inn i det videre arbeidet stortingsmeldingen, sa kunnskapsministeren under oppsummeringen.

Opplæringsstedene og arbeidsgiverne har førstelinjeansvar
Når Utrop spør statsminister Solberg hvordan man kunne sørge for at færrest mulig nyankomne og med minoritetsbakgrunn faller fra på jobb- og språkfronten.

Hvordan kan man fra departmentenes side sørge for at dette ikke bare blir et innspill, men også praktisk og gjennomførbar politikk?

– For det første så må arbeidsgiverne være åpne for at å investere i sine ansatte, som de ser kan ha utviklingspotensiale. Folk må gis en fair sjanse til karriere på den respektive arbeidsplassen og bedriftene må innse at de trenger den relevante kompetansen.

Hun påpeker blant annet norskopplæringen som en svært viktig offentlig virkemiddel.

– Tanken om å videreføre norskopplæringen til arbeidsplassen er en mulig og riktig satsing. Ofte ser vi at for mange så stopper språklæringen så snart de skal ut i jobber som ofte ikke krever kommunisering, eller som står i forhold til personens kompetanse.