NOAS skal ha innsamling på Facebook mot støttekutt

ALLEREDE KNAPT: Generalsekretær i NOAS, Pål Nesse, mener at NOAS er avhengig av økt privat og offentlig støtte, om de skal unngå kutt i antall ansatte og rettshjelper som de gir. Foto: Privat.
Foto: nrc.no
Frp-utvalg i Justiskomitéen foreslår støttekutt overfor NOAS. Nå vil man gå til pengeinnsamling.
81Shares

“Justiskomitéen har nå oversendt sin stilling til statsbudsjettet. Frp foreslår å halvere overføringene til rettshjelptiltakene ved å kutte i rettshjelpsmidler til NOAS. Vis din uenighet med å støtte vårt rettshjelpsarbeid til flyktninger.”

Slik fremgår innsamlingskampanjen fra NOAS på sosiale medier.

Statsbudsjettet ble endelig vedtatt 21. desember. Rettshjelpsbevilgningen, som resten av budsjettet, har vært klar siden budsjettavtalen mellom regjeringen og SV ble inngått for flere uker siden.

Nå er det opp til Statens sivilrettsforvaltning å endelig fordele rettshjelpsmidlene på ulike organisasjoner.

– Komitéens flertallmedlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til at regjeringen foreslår å videreføre ordningen med at Statens sivilrettsforvaltning skal ha ansvaret for å fordele midlene som er avsatt til rettshjelptiltak. Flertallet viser til at ordningen er avgjørende for rettssikkerheten, og at tilskuddene for de mest sentrale organisasjonene derfor bør opprettholdes på minst dagens nivå slik at de frivillige organisasjonene har en viss form for forutsigbarhet over tid. Flertallet vil peke på JussBuss, JURK, Gatejuristen og NOAS i den sammenheng.

Bevilgningen ble økt fra 58 millioner til 68 millioner gjennom budsjettavtalen.
Fremskrittspartiet ønsket derimot å halvere den samlede støtten, hovedsakelig ved reduksjon av bevilgningen til NOAS.

–  Amundsen har ikke satt seg godt nok inn i saken

Generalsekretær i NOAS, Pål Nesse, viser til at man i fjor fikk 3,4 millioner kroner i støtte til rettshjelp.

Nesse sier budsjettforslaget fra Frp viser at leder av justiskomiteen Per Willy Amundsen, ikke har satt seg godt nok inn i saken.

– Det er vanskelig å redusere en post med 29 millioner gjennom å kutte i støtten til NOAS på 3,4 millioner, sier han til Utrop.

NOAS fikk i 2021 en reduksjon i rettshjelpsbevilgningen. Likevel hadde NOAS en økning i antall saker på omtrent 30 prosent.

– Vi er derfor avhengig av økt privat og offentlig støtte, skal vi unngå kutt i antall ansatte og rettshjelper vi gir, påpeker Nesse.

Utrop har forsøkt å kontakte FrPs stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen Per Willy Amundsen, men har ikke lyktes med å få tilsvar.