SSB: Fortsatt positive holdninger til innvandrere

Flere har blitt positive til arbeidsinnvandring, viser ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Nordmenns holdninger til innvandring blir stadig mer positive. Blant annet øker andelen som mener det bør bli lettere å få opphold i Norge, ifølge SSB.

I tillegg ser færre på innvandrere som en kilde til utrygghet, og flere har blitt positive til arbeidsinnvandring. Dette kommer fram i ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Siden 2002 har holdningene til innvandrere og innvandring blitt stadig mer positive. Etter den økte tilstrømningen av asylsøkere høsten 2015, ble det målt noe mer negative holdninger, men etter dette har utviklingen snudd igjen – også i årets undersøkelse.

– Samtidig med at det gis uttrykk for mer positive holdninger, ser vi at det er blitt mer kontakt med innvandrere. De fleste som har kontakt med innvandrere, oppgir at de i hovedsak har positive erfaringer med dette, sier seniorrådgiver i SSB, Frøydis Strøm.

17 prosent av dem som ble spurt, ser innvandrere som en trussel, en nedgang på 3 prosentpoeng fra i fjor.

I 2002 var det omtrent like mange som var enige som uenige i dette.

Siden 2019 har andelen som mener det bør bli lettere få opphold i Norge, økt.

I undersøkelsen svarer 20 prosent at det bør bli enklere. I 2020 var andelen 17 prosent, mens den var 14 prosent i 2019.

16 prosent mener nå det bør bli vanskeligere. I fjor var andelen 20 prosent, mens det i 2019 var 23 prosent som mente dette.

29 prosent ga uttrykk for at de var blitt mer skeptiske.

Åtte av ti sier seg enige i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv, og sju av ti mener at arbeidsinnvandring fra land utenom Norden for det meste bidrar positivt til norsk økonomi.