Avvikler kontantstøtte: men regjeringen innfører rett til barnehageplass og støtte til de som ikke får plass eller er i barnehagen i mindre enn 19 timer
Foto: flickr.com
- Smittesituasjonen for barn og unge i Oslo er mye høyere og mer alvorlig nå enn den har vært på noe tidspunkt i pandemien. Det sier Sunniva Holmås Eidsvoll, byråd for oppvekst og kunnskap. Det blir heldigital skole i Oslo fra fredag 21. desember fram til juleferien.
15Shares

Fra og med torsdag er det gult og rødt nivå i barnehager og i skoler i Oslo. Det betyr en ny hverdag for barn og foreldre. Det er gult nivå i barnehager og i grunnskoler. Det er rødt nivå i voksenopplæring og videregående skoler.

Fra fredag er det heldigital skole i Oslo. Det gjelder for grunnskolen, ungdomsskolen, videregående og voksenopplæringen. Barn som har foreldre i samfunnskritiske yrker (bussjåfør, lege, butikkmedarbeider) og som trenger mye hjelp, skal gå på skolen. Alle andre skal ha skole hjemme.

– Vi sikrer et tilbud for de minste barna ved at barnehagene og AKS er åpent. Foreldre til barn med kritiske samfunnsfunksjoner og barn i sårbare livssituasjoner vil også få et fysisk tilbud dagene inn mot jul, sier Holmås Eidsvoll.

Barnehager og aktivitetsskole er derfor åpne, men karanteneregler og bemanningsutfordringer kan gjøre det nødvendig å redusere åpningstidene.

– Vi vet at de nye tiltakene vil skape utfordringer for barnehagene, skolene og de mange foresatte, sier Holmås Eidsvoll.

Kohorter igjen

Gult nivå i barnehager betyr at barna må være i kohorter (grupper). Lekeområdene blir delt. Ansatte må holde avstand.

Gult nivå i grunnskoler betyr at klassen er en kohort. Klassen må være sammen. Uteområdene blir delt.

Siste skoledag vil fortsatt være 21. desember.

Det blir massetesting av elever i 1-10 klasse på skoler. De som jobber i barnehage må også teste seg.

Rødt nivå i videregående skoler og voksenopplæring betyr at elevene er i mindre grupper. Det blir også mer digital undervisning. Skole på Teams og Zoom.

– Jeg er stolt over den jobben alle ansatte gjør hver dag og hvilken kombinasjon av kreativitet, stå-på-vilje og praktisk sans jeg vet de tar i bruk for å gi barn og unge et best mulig tilbud, sier Holmås Eidsvoll.

Trenger vikarer

I mange barnehager og skoler i Oslo er det mange ansatte som ikke er på jobb på grunn av sykdom eller karantene. Det er vanskelig å få vikarer. Derfor blir det mer digital skole.

– Det er en kritisk bemanningssituasjon i flere barnehager og skoler. De skjerpede tiltakene på gult og rødt nivå kan gjøre det enda mer krevende å drive et smittevernfaglig forsvarlig tilbud. Økt karantene vil også kunne bidra til at foresatte må forberede seg på et redusert tilbud og mer digital undervisning frem mot jul. Jeg er veldig glad for at regjeringen vil prioritere tester til de ansatte også i skolen, og at de ber oss prioritere ansatte i skoler og barnehager for tredje vaksinedose, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Du kan lese saken på engelsk her.

ORDLISTE

utfordring: problem

foresatte: foreldre, mamma og pappa

stolt: være fornøyd over, synes at noen gjør en bra jobb

stå-på-vilje: gjøre mye, stor innsats, gjøre ekstra mye

ta i bruk: gjøre, bruke

kritisk bemanningssituasjon: få (ikke mange nok) personer på jobb

skjerpede: strengere regler

krevende: vanskelig jobb/oppgave

redusert: ikke så mange tilbud, ikke så mye av noe som før