-Misforstått om UNEs og direktørens rolle

0Shares

De tre politikerne mente at direktøren bagatelliserte og usynliggjorde kjønnsbasert forfølgelse.

-Når de tre nevnte politikere kritiserer at jeg som Utlendingsnemndas direktør «ikke legger en eneste føring for den videre behandling» av to saker de er opptatt av, kritiserer de i virkeligheten at jeg strengt holder meg til den rolle jeg etter loven skal ha, skriver Sjeggestad i et innlegg i BA.

-Inntil for snart to år siden ble klager i utlendingssaker behandlet i Justisdepartementet som var en tradisjonell hierarkisk klageinstans. Den gang kunne øverste leder, nemlig ministeren, gå inn og bestemme utfallet i enhver sak hun måtte ønske. Topplederen i UNE har ikke slike fullmakter.

-Det ville være lovbrudd og tjenestefeil av undertegnede å prøve seg på noe sånt, skriver han.