Vil halvere antall asylsøkere til Norge

0Shares

Hovedproblemet er at alle asylsøkere har krav på lik behandling. Derfor tar det 72 dager å behandle en asylsøknad i Norge, selv om UDI har 600 ansatte.

– Ingen internasjonale konvensjoner hindrer oss i å velge ut asylsøkere som vi vet ikke har krav på opphold, og behandle søknaden deres i løpet av 12 timer på grensen, sa Sandberg da han innledet et folkemøte i Sandnessjøen.

Han vil bruke ressursene på å integrere de som allerede er kommet til landet: Gi dem språkopplæring, innsikt i det norske samfunnet og skaffe dem arbeid.

– 70-80 prosent av asylsøkerne vil få avslag. Da er det meningsløst å bruke så store ressurser på dem, når vi ikke klarer å integrere dem som får opphold i landet, sa Sandberg.