Norge mottar nest flest asylsøkere per innbygger

0Shares

Tallene viser at det er Storbritannia og Nord-Irland (United Kingdom) som mottar flest asylsøkere, tett fulgt av Tyskland og Frankrike.

Norge havner sammen med blant annet Sverige i en slags mellomkategori av land som mottar en ganske mange asylsøkere.

Våre naboland Danmark og Finland mottar lavere andel asylsøkere enn Noreg. Ser vi på tallene per innbygger, viser det seg at etter Østerrike er det Norge som mottar flest asylsøkere.

Asyltrender i Vest-Europa

fra januar til september 200

Totalt

Storbritannia og Nord-Irland

59420

Tyskland

54272

Frankrike

37130

Østerrike

27751

Sverige

24022

Sveits

19246

Nederland

15336

Belgia

14032

Norge

13226

Irland

8412

Spania

4854

Danmark

4402

Finland

2445

Portugal

204

Totalt

284752

Kilde: UNHCR. Tallene er

midlertidige og kan bli endret

* Tallene for juli, august og

september for

Storbritannia og

Nord-Irland er estimert.