Gebyr ved søknad om statsborgerskap

0Shares

Slike gebyrer innkreves i en rekke andre land, blant annet Sverige og Danmark.

– Saksbehandlingsapparatet lider i dag under restanser. Ved å innføre et gebyr for å søke, vil vi kunne redusere omfanget av mangelfulle og åpenbart grunnløse søknader, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

– Vi regner med at søkere vil legge mer forarbeid i en søknad slik at den er fullstendig utfylt og den nødvendige informasjon følger med, før søknaden sendes inn. Dette vil kunne spare forvaltningen for tid og ressurser.

Lovendringsforslaget som oversendes Stortinget innebærer at det ikke kan kreves gebyr for søknad om asyl. Grunnen er at gebyr her ville kunne medføre at utlendinger med et beskyttelsesbehov ble avskåret fra å søke.