33 ureturnerbare har fått opphold

UNE har gitt opphold i Norge til 33 eldre, ureturnerbare asylsøkere.
Til nå har 33 personer fått opphold gjennom Solberg-regjeringens engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har bodd mer enn 16 år i Norge.

Da fristen gikk ut 1. desember, hadde Utlendingsnemnda (UNE) fått inn rundt 140 søknader. Til nå er 81 saker behandlet, og 33 har fått opphold i Norge og 48 har fått avslag, skriver Vårt Land.

– Den høye andelen avslag skyldes at vi i den første perioden behandlet de sakene hvor det var klart at kravene ikke var oppfylt. Mange av avslagene så langt skyldes at de ikke oppfyller kriteriene som er satt for oppholdstid og/eller alder, sier avdelingsdirektør Torgeir Tofte Jørgensen i UNE.

Han legger til at antallet innvilgelser vil øke i tiden som kommer.

Av dem som har fått opphold, får flere opphold bare ett år om gangen fordi de mangler godkjent identifikasjon.

Engangsløsningen for eldre, ureturnerbare asylsøkere med lang oppholdstid i Norge ble kjempet fram av Kristelig Folkeparti da den politiske plattformen til Solberg-regjeringen ble snekret på Granavollen i januar 2019. UNE opplyser at de fleste som ber om vurdering av sin sak, kommer fra Eritrea, Etiopia og Iran.

Ordningen omfatter kun tidligere asylsøkere som har bodd i Norge i minst 16 år. De må også ha en samlet alder og botid i Norge på 65 år eller mer. I tillegg kan de ikke være straffedømt.