– Grundig avslørt

To ødelagte tank foran en moské i Azaz i Syria. Minst 30-40 personer har reist fra Norge for å kjempe i Syria
Foto: Christiaan Triebert
For et par dager siden kunne VG skrive om et hemmelig notat som viste at Fremskrittspartiet ville ta imot 7500 syriske flyktninger. Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, sier til utrop.no at notatet avslører Frps politiske spill i saken.
0Shares

Notatet VG har fått tilgang til er datert 4. juni, altså dagen før Frp valgte å trekke seg fra forhandlingene, som endte med at Norge skal ta imot 8000 flyktninger fra Syria.

Frp med å kalle inn til krisemøte i sin stortingsgruppe og forlange en nasjonal folkeavstemning om avtalen.

I notatet som VG presenterte, aksepterer Frp imidlewrtid at Norge skal ta imot 7500 flyktninger fra Syria i perioden 2015 til 2018.

«Det betyr at Norge utover avtalt for 2015 skal motta 2000 flyktninger fra Syria pr. år for årene 2016, 2017 og 2018.» står det i avtaleforslaget.

Handler om totalantallet
Til VG sier Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik at partiet anså forhandlingene i Stortinget for å handle om totalantallet flyktninger til Norge – ikke kun om flyktninger fra Syria.

 
Foto : Børge Sandnes/FrP Media

– Tallene som fremkommer i innspillet fra Frp og Høyre er en ren fremskriving til og med 2018 av nesten det samme antallet kvoteflyktninger som vi allerede har vedtatt å ta imot i 2015, men med en reduksjon på 120 per år. Dette var fra vår side å anse som et totalantall. Det er en naturlig konsekvens av at dersom man ville hente flere fra Syria så vil det ha som konsekvens at det ikke kan komme noen fra andre land. Dette ble også formidlet fra meg til Høyre

– Grundig avslørt
Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, sier selv til utrop.no at FrP er grundig avslørt på et politisk spill.

– Akkurat nå finnes det krigsskadde barn i elendige leire omkring Syria som lever fra hånd til munn, med desperate foreldre – og som enda mindre vet at langt her oppe i nord, i det fredelige og superrike Norge, finnes det et politisk parti som bruker dem i et kynisk spill for å få flere velgere.

Foto: Arkiv.
Foto : Youtube screenshot

Videre spør han seg om FrP har noen anstendighet igjen i saken.

– Vi har nå et parti som anser disse uendelig sårbare menneskene som en så stor trussel mot rikdommen her nord at de krever folkeavstemning landet over for å forsøke å bygge en mur mot deres lidelse, og mot deres barns lidelse. FrP står nakne, og alle kan se hvordan de reduserer forsvarsløse mennesker til brikker i et politisk spill.