Endret utlendingslov gjør det lettere å utvise

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Justis- og beredskapsdepartementet fremmet i statsråd sist fredag en proposisjon for å harmonisere utlendingsloven med den nye straffeloven av 2005, som etter planen skal tre i kraft 1. oktober i år.
0Shares

Forslaget til proposisjon kommer som følge av at en rekke lovbrudd får endret strafferamme i ny straffelov, melder regjeringen.no.

Endringene får betydning blant annet for grunnlaget for å kunne utvise og bortvise utlendinger som har begått straffbare forhold.

– Det er viktig å endre utlendingsloven slik at personer som oppholder seg ulovlig i Norge, og som for eksempel nasker, fremdeles kan bli utvist etter utlendingsloven. Nasking er i dag et viktig grunnlag for utvising av utenlandske kriminelle og vil uten en endring av utlendingsloven ikke lenger kunne benyttes, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (bildet).

– Utvisningsinstituttet er viktige virkemidler for å forebygge og bekjempe kriminalitet i Norge. Det er derfor viktig å sørge for at rettstilstanden opprettholdes i størst mulig grad på dette området, slik at man fortsatt kan bortvise eller utvise utlendinger som er ilagt straff for kriminelle handlinger, sier han videre.