Krever 40 millioner tilbake

Oslo katolske bispedømme har siden i fjor høst vært i hardt vær grunnet rot i medlemsregistreringen.
Foto: Claudio Castello
Fylkesmannen i Oslo og Akershus krever over 40 millioner kroner tilbake fra Oslo katolske bispedømme etter tilsyn med medlemslistene.
0Shares

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå avsluttet tilsynet mot Oslo katolske bispedømme (OKB) med å kreve 40 581 723 kroner tilbake. 

– Oslo katolske bispedømmes metode for innmelding der personer er blitt medlemmer uten at de selv har meldt seg inn strider mot trossamfunnsloven og underliggende regelverk, og er ulovlig. Innmeldingene er ugyldige, skriver fylkesmannen i brevet som bispedømmet mottok i går.

– Forledet staten
Fylkesmannen er uvanlig krass i sitt vedtak og skriver blant annet at staten ble «forledet» av bispedømmet til å betale ut statsstøtte til et langt større antall medlemmer enn det var grunnlag for.

– Vi ser det som vanskelig å tro at bispedømmet har vært i «aktsom god tro» når  «telefonkatalogmetoden» har blitt benyttet. Det vises igjen til at blant andre trossamfunnets rutiner om innmelding ikke er fulgt og til at bisperådsmøtet instruerte at registreringspraksisen skulle opphøre. OKB er også en organisasjon med profesjonell administrasjonssjef og økonom, skriver fylkesmannen videre i brevet.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland sier at de nåe vil gå i dialog med bispedømmet om en betalingsordning.