Flere henvendelser til IMDis kompetanseteam

42 flere saker har IMDis Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse registrert i 2014 kontra året før vise nye tall. Veldig mange av sakene handler om voldsutøvelse (Foto: Illustrasjon).
Foto: Alyssa L. Miller
42 flere henvendelser har kommet frem til Kompetanseteam i 2014 sammenlignet med året før. Teamet mottok 414 saker, mot 372 i 2013. 

Slik går det frem av årsrapporten for 2014 fra Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, skriver IMDi på sine hjemmesider.

30 prosent av sakene gjaldt trusler og vold, 22 prosent gjennomført tvangsekteskap, og 17 prosent frykt for tvangsekteskap. Fem prosent av sakene gjaldt frykt for kjønnslemlestelse, mens 39 prosent av sakene til teamet gjaldt personer under 18 år.

89 prosent av henvendelsene kom fra førstelinjetjenesten. Økningen gjelder særlig saker fra UDI og fra kommunalt barnevern.

– At stadig flere søker teamets råd og veiledning henger sammen med tre faktorer: Flere ber om hjelp, hjelpetjenestene kjenner i økende grad til ordningen, og tjenestene har bedre kompetanse til å avdekke saker. Likevel er det fortsatt behov for kompetanseheving og kunnskap om håndtering, skriver IMDi på sine hjemmesider.

Hele rapporten kan du lese her.