JD: – Falsk identitet kan gi oppholdsnekt

 
Foto: Bård Gudim/FrPMedia
Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere denne måneden instruert Utlendingsdirektoratet hvordan man skal reagere overfor personer som tidligere har fått oppholdstillatelse under falsk identitet, men som likevel kan ha rett til internasjonal beskyttelse. 
0Shares

Utlendingsdirektoratet (UDI) har gjort departementet oppmerksom på et mindre antall saker der utlendinger har fått oppholdstillatelse i Norge etter å ha oppgitt falsk nasjonalitet, men hvor utlendingen kan ha rett til internasjonal beskyttelse, melder regjeringen.no.

– Utgangspunktet når noen har fått oppholdstillatelse med falsk identitet, er at det må vurderes utvisning. Samtidig er det også i tilfeller hvor det ikke er mulig med utvisning på grunn av sikkerhetssituasjonen i hjemlandet, viktig med reaksjoner, sier statssekretær Jøran Kallmyr (bildet) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Kan tilbakekalle oppholdstillatelser
Instruksen legger opp til at UDI skal tilbakekalle tillatelser som er gitt på grunnlag av falske identitetsopplysninger, og at en ny oppholdstillatelse som skyldes sikkerhetssituasjonen i hjemlandet, skal gis med kortere varighet (ett år) enn ellers (tre år).

– I praksis innebærer dette at utlendinger som tidligere har fått permanent oppholdstillatelse med falsk identitet kan miste denne, og at det kan ta lang tid før det eventuelt er aktuelt å gi en ny permanent oppholdstillatelse, sier statssekretæren.

Kallmyr understreker også at UDI må anmelde saker hvor utlendingen har hatt oppholdstillatelse med falsk identitet, og viser til at dette er presisert i instruksen.

– Vi vil vurdere å stramme inn forskriftsreglene for å gjøre det enda vanskeligere for dem som har hatt opphold med falsk identitet å få permanent oppholdstillatelse i fremtiden, sier Kallmyr videre.