SOS-barnebyer: – De svakeste barna utelatt fra bærekraftsmålene

 
Foto: SOS Barnebyer
FNs nye mål mangler fokus på barns behov for omsorg og beskyttelse, sier generalsekretær Svein Grønnern. 

Grønnern (bildet) etterlyser tiltak som kan styrke rettighetene til barn som lever uten omsorg eller står i fare for å miste sine omsorgspersoner.

– Beskyttelse av de mest sårbare blant oss, nemlig barn som ikke har omsorg eller står i fare for å miste sine omsorgspersoner er ikke spesielt nevnt i målene. Jeg frykter det gjør innsatsen for barna dårligere og mindre målbar, og at de ikke blir prioritert, sier han til NTB.

Ønsker forpliktende innsats
For selv om nesten samtlige av verdens stater har ratifisert Barnekonvensjonen, brytes barns rettigheter i stort omfang over hele verden, hver eneste dag. Fremdeles dør 6,6 millioner barn årlig, de aller fleste av sykdommer som enkelt kan forebygges eller behandles. 58 millioner barn våkner hver dag uten å ha en skole å gå til og 160 millioner er uten omsorg fra foreldre eller andre som tar vare på dem.

Grønnern ønsker at FN forplikter seg til en felles innsats for å styrke rettighetene til de mest utsatte barna.

– Å ivareta rettighetene til de mest sårbare barna hjelper ikke bare hvert enkelt barn, men er med på å bygge demokratiske, rettferdige og bærekraftige lokalsamfunn der barn er trygge, ikke blir utsatt for kriminalitet og får utdannelse som bringer samfunnet videre, understreker han overfor NTB.