10 000 kan bosettes i år

Kommunene bosetter stadig flere flyktninger. 5 000 var bosatt ved utgangen av juli, og kommunene har hittil sagt ja til å ta i mot over 9 600 flyktninger i år.

Nær 5000 personer (4 986) var bosatt ved utgangen av juli, noe som er 22 prosent flere enn på samme tid i fjor. Av de 5 364 flyktningene i mottak som venter på å bli bosatt, har 1948 fått tildelt kommuneplass, melder imdi.no.

Kommunene har hittil vedtatt å bosette 9628 flyktninger, samtidig som IMDi forventer at tallet vil øke til over 10000 i løpet av kort tid.

– Målet om å bosette 10 000 flyktninger i år er innen rekkevidde. Forutsetningen er at vi raskt kan ta i bruk de ekstra plassene kommunene nå stiller til rådighet, sier assisterende direktør Bjørn Holden i IMDi.

– Bosettingen kan også gå raskere hvis flere kommuner åpner for at flyktninger selv kan finne bolig på det private leiemarkedet, legger han til.

Les mer om bosettingstallene her: http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Bosetting/Manedsrapport_juli_2015.pdf