Opplever ekstrem kontroll

Vold er ikke greit som del av barneoppdragelsen, men pave Frans sitt utspill må sees i lys av kulturen han er oppvokst i, mener Det katolske bispedømme
Foto: Flickr
Mange unge med minoritetsbakgrunn opplever ekstrem kontroll der foreldre nekter dem å være med venner, bruke mobiltelefon og å velge utdannelse selv.

Tall Vårt Land har samlet fra de siste seks årene viser at hver tredje av de over 600 sakene minoritetsrådgiverne har jobbet med handler om ekstrem kontroll. Funnene kommer i rapporter som rådgivere ved ungdoms- og videregående skoler har levert til IMDI.

– I vårt samfunn bør dette være uønskelig og overraske oss at det er så mange ungdom som får begrenset sin frihet, sier Akhtar Chaudry, leder for forebyggingsseksjonen i IMDi region øst.

– Vi får inn rapporter om disse ungdommene som innimellom sliter med å ta viktige valg, sliter med relasjonene, med det de opplever som en begrensning av frihet, muligheter til å bestemme ut fra slik de ønsker å gjøre, legger han til.

– Et samfunnsoppdrag
Han sier dette er en jobb som ikke bare politikere, byråkrater, sosialarbeidere, Nav eller politiet kan gjøre alene.

– Her er det et samfunnsoppdrag. Alle bør være med, og mest av alt bør foreldrene se hvordan de oppdrar sine barn og hvilke rettigheter barn har i det norske samfunnet, uttaler Chaudi. 

Kilde: NRK P2 – Nyhetslunsj