Vil stramme inn retten til barnetrygd ved utenlandsopphold

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne synes det er viktig å få frem historiene om hverdagsrasisme.
Foto: Fremskrittspartiet
BLD-minister Solveig Horne (bildet) vil motvirke at foreldre tar ut barna fra skolen over lengre perioder, og foreslår å stramme inn retten til barnetrygd under utenlandsopphold fra seks til tre måneder.

Nå sendes forslaget på høring, hvor fristen er satt til 30. oktober 2015, melder regjeringen.no.

– Kommuner har bedt regjeringen om tiltak for å motvirke langvarig skolefravær fra elever. Jeg er bekymret over situasjonen for barn som ikke møter på skolen og ikke får den undervisningen de har krav på. En innstramming i retten til barnetrygd betyr at foreldre ikke kan belage seg på lengre opphold med barnetrygd utenfor Norges grenser.

Kan miste tilknytning til Norge
Statsråden mener det er et problem at skolebarn som i lengre perioder sendes ut av landet mister verdifull undervisningstid og tilknytning til sitt norske miljø.

– Foreldre står fritt til å velge utdanningsløp for sitt barn, og utenlandsopphold kan styrke barns identitet og tilhørighet til opprinnelseslandet. Men utflytting fra kjente omgivelser og returen til klasserommet i Norge kan være problematisk. Dette gjelder spesielt for barn med annet morsmål enn norsk. Jeg mener det er uheldig, først og fremst for integreringen av den enkelte elev i den norske skolen, sier Horne til regjeringen.no.