Nå kan du forhåndsstemme

Foto: Illustrasjon.
Ved forrige lokalvalg ble nesten hver fjerde stemme levert inn før valgkampen var slutt. At velgere bestemmer seg tidligere enn valgdagen, kan få betydning for valgresultatet.

Fra mandag fram til 11. september kan velgere avgi stemme i kommune- og fylkestingsvalget, men de har ikke anledning til å angre seg og stemme på nytt.

– Det er en stor andel av befolkningen som forhåndsstemmer, og mulige politiske konsekvenser har vært diskutert. For eksempel kan det hende at tidlig stemming fører til at politiske trender som endres i løpet av valgkampen, ikke fanges opp fullt ut, sier professor og valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo til NTB.

Sammenligner man forhåndsstemmene med valgdagsmålinger, vil det kunne bli tydelig hvilken effekt valgkampen har hatt.

– Partier som får økt oppslutning utover i valgkampen, får ikke full uttelling av forhåndsstemming. På samme måte vil partier som har mistet oppslutning fram mot valget, få høyere andel stemmer totalt på grunn av forhåndsstemmene, sier Aardal.

Klikk her for å lese hele saken.