Innvandrerne er dårligere representert ved valg i Norge

 
Foto: Flickr
Velgere med innvandrerbakgrunn kan endre valgresultatet flere steder i landet, viser en fersk undersøkelse.

I undersøkelsen, som SSB har utført for Norsk Folkehjelp, kommer det fram at dersom personer med innvandrerbakgrunn hadde stemt i like stor grad som befolkningen forøvrig, ville Arbeiderpartiet økt sin oppslutning, særlig i de store byene, mens Høyre og Fremskrittspartiet ville mistet noe oppslutning, skriver NTB i en pressemelding.

Når det gjelder stortingsvalg er det sannsynlig at flere stemmer fra personer med innvandrerbakgrunn ville vippet stortingsrepresentanter både ut og inn av Stortinget fra flere fylker, og særlig fra Oslo.

– Undersøkelsen viser at personer med innvandrerbakgrunn har betydelig mulighet til å påvirke valgresultatet ved høstens kommunevalg, både i de store byene og i mindre kommuner, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, til NTB.

Foto: Norsk Folkehjelp.
Foto : Flickr/ Werner Anderson

Stemmer forskjellig ved stortings- og kommunevalg
Innvandrere stemmmer ikke like ofte ved stortingsvalg og lokalvalg som resten av befolkningen. Forskjellen i valgdeltakelse er betydelig. Ved stortingsvalget i 2013 var den gjennomsnittlige valgdeltakelsen for innvandrere 53 prosent, for norskfødte med innvandrerforeldre 51 prosent, mens det blant nordmenn uten innvandrerbakgrunn var 80 prosent som stemte.

– Vi ser det som et demokratisk problem. Når valgdeltakelsen blant innvandrerbefolkningen er lav, vil deres stemmer også i mindre grad bli hørt og representert av politikerne. Dette kan øke følelsen av utenforskap og føre til enda mindre interesse for å delta i samfunnsdebatt og politikk, sier Tørres.