Vil ha flere kvinner i arbeid

Anjum Warriach (Ap) oppfordrer alle til å stemme ved valget i høst. Alle som har hatt opphold i Norge i tre år eller mer, kan stemme, minner han om
Foto: Are Vogt Moum
– Vi politikere kan gjøre enda mer for å få flere minoritetskvinner i jobb, sier Anjum Warriach, kandidat til lokalvalget for Arbeiderpartiet i bydel Søndre Nordstrand.

– Dagens unge kvinner med minoritetsbakgrunn tar høyere utdanning og er ambisiøse i yrkeslivet. Men fremdeles viser statistikken at færre kvinner enn menn med minoritetsbakgrunn har jobb. Det tror jeg det er mulig  å gjøre noe med, sier Anjum Warriach.

Selv har han vært i politikken i flere år. Men det er først nylig han kom til bydel Søndre Nordstrand, som er den bydelen i Oslo med høyst andel minoriteter i befolkningen. Inntil for to år siden bodde han i Horten. Og før det i Pakistan.

– Ja, det var jeg som ble hentet, humrer han. Han kom til Norge etter å ha giftet seg med en norsk-pakistansk kvinne oppvokst i Norge, hans nåværende kone. – Hun har gått på norsk skole, mens jeg måtte lære meg språket som voksen. Språket er selvsagt nøkkelen til å komme seg inn i arbeidslivet, mener han.

– Som du nevner, viser tall at minoritetskvinner med bakgrunn fra enkelte land deltar vesentlig mindre i arbeidslivet enn menn med samme bakgrunn. Det gjelder blant annet dem med bakgrunn fra Pakistan. Hva kan politikerne gjøre med dette?

– Jeg mener det må tilrettelegges bedre for at innvandrerkvinner skal kunne lære seg norsk. I dag er det f eks slik at du må ta de obligatoriske timene dine innen tre år. Hvis ikke mister du retten og må betale for norskkurs selv. Dette er for kort tid for mange. Derfor bør regelverket gjøres mer fleksibelt. Det må også bli enda lettere å få barnehageplass. Har du ikke det, blir det vanskelig å delta i utdanning og arbeidsliv.

– Du har også andre hjertesaker?

– Ja, stemmeretten er noe jeg brenner for. Valgdeltakelsen blant innbyggere minoritetsbakgrunn er svært lav, særlig i lokalvalg. Men i vårt demokrati er det å delta ved valg helt essensielt. Bruker du stemmeretten, får du sjansen til å påvirke. Men bruker du den ikke, er du ikke med og bygger opp samfunnet. Dessuten har du ikke særlig god grunn til å klage på saker og ting du er misfornøyd med hvis du ikke stemmer. Derfor oppfordrer jeg alle til å bruke stemmeretten i høstens kommunevalg.

–  Hva gjør Arbeiderpartiet i din bydel for å få opp valgdeltakelsen?

– Av konkrete aktiviteter nå under valgkampen vet jeg at AUF i vår bydel skal ha stand utenfor en lokal moské etter fredagsbønnen. Det er en god mulighet til å snakke med folk. Ap skal dessuten ha stand på sentrene i bydelen, f eks Mortensrud og Holmlia. Her kommer vi i kontakt med veldig mange.

– Du har vært engasjert i integrering og fellesskap på tvers av kulturbakgrunn lenge. Hva driver deg i politikken?

– Jeg kommer fra en politisk engasjert familie. Min far var lokalpolitiker i Pakistan. Da jeg kom til Norge, innså jeg fort at det ville lønne seg å delta blant annet i politikk og yrkesliv for å bli en del av samfunnet. Dessuten ser jeg det å delta i politikk som en slags borgerplikt. Personlig mener jeg i hvert fall at det å gi noe tilbake til samfunnet er viktig. Jeg er også opptatt av å ha en konstruktiv og faktabasert tilnærming til integrering. Det diskuteres av og til om vi skal ha et flerkulturelt samfunn. Det mener jeg blir feil utgangspunkt. Faktum er at vi allerede har et flerkulturelt samfunn. Debatten må dreie seg om hvilke løsninger vi i fellesskap kan finne gjennom demokratisk dialog og deltakelse både fra minoritetene og majoriteten. Det er nettopp det som er den demokratiske tilnærmingen: at alle drar lasset sammen.