Spesialenheten mener PST brukte ulovlig overvåkingsmetode

Stortingets kontrollutvalg for etterretning, overvåking og sikkerhetstjenestene har rettet kritikk mot PST for å samle inn passasjerlister.
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
PST samlet inn passasjerlister fra norske flyselskaper uten å ha lov til det. Et grovt brudd på tjenesteplikten, mener Spesialenheten.

I desember 2019 ble det kjent at PST hadde overvåket flyavganger til og fra Norge ved å hente passasjerlistene fra flere flyselskaper. Saken ble anmeldt til Spesialenheten for politisaker. Stortingets kontrollutvalg for etterretning, overvåking og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget) rettet kritikk mot PST. Praksisen var ulovlig, mente utvalget. PST presiserte at de kun hadde gjort målrettede søk, skriver Aftenposten.

Det hele endte med at saken ble henlagt i slutten av januar i fjor. Riksadvokaten ga derimot ordre om ny etterforskning,

Nå er avgjørelsen fra Spesialenheten klar. De mener PST ikke hadde lov til å samle inn passasjerdata om norske borgere. Dataene ble heller ikke lagret på en korrekt måte.

– Vi tar avgjørelsen og kritikken fra Spesialenheten på største alvor. Praksisen som Spesialenheten har etterforsket, er avsluttet, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

På tross av at bruddet på tjenesteplikten var grovt, slipper PST foretaksstraff. PST har avsluttet praksisen og har utarbeidet bedre rutiner.

Spesialenheten opplyser at PST ga uttrykk for at sikkerhetstjenesten befant seg i en form for nødrettssituasjon. Terrorfaren gjorde at PST ikke hadde noe alternativ. Det er Spesialenheten uenig i.

De skriver videre at de erkjenner at PST befant seg i en krevende situasjon. Likevel veier det ikke opp for at PST opprettholdt praksisen over flere år.