Religiøse ledere ut mot kjønnsbasert vold

Religøse leder må ta avstand fra vold og undertrykkelse som skjer i Guds navn, mente panelet. Jørn Lemvik, Ingrid Vik, Mehtab Afsar, Ingrid Rosendorf Joys og møteleder Knut Refsdal
Foto: Leila Feratovic
En rekke religiøse organisasjoner og menigheter, blant dem Kirkens Nødhjelp og Islamsk Råd Norge, har laget et opprop mot vold og undertrykking basert på kjønn. I går møttes de til diskusjon. 
0Shares

Tirsdag 1. september samlet Kirkens Nødhjelp, Digni (tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd) og Norges Kristne Råd en håndfull eksperter og religiøse talsmenn til seminaret ”Kjønnsbasert vold – religion et hinder eller en mulighet?”.

Paneldeltagerne diskuterte ansvaret religiøse ledere i Norge og i verden står overfor når det gjelder kjønnsbasert vold og annen undertrykking i religionens navn. Under seminaret fikk også statssekretær Tone Skogen et opprop – ”Ikke i vårt navn” signert av 21 religiøse ledere og organisasjoner i Norge. Oppropet sender et klart signal om at undertrykking og vold i Guds navn er feil og at det er  religiøse lærdes plikt å vidreformidle dette.

– Uakseptabelt
– Vi er alle skapt i Guds bilde. Hvert enkelt menneske innehar en ukrenkelig verdighet. FNs menneskerettighetserklæring er et praktisk uttrykk for dette. Det er en krenkelse av skaperverket, og av enkeltmenneskers verdighet, at mennesker overalt i verden utsettes for vold på grunnlag av hvem de er og hvordan de lever. For oss er det derfor uakseptabelt når religion brukes for å rettferdiggjøre undertrykkelse av mennesker, heter det blant annet i oppropet.

Under seminaret bestod panelet av Ingrid Rosendorf Joys fra Oslo katolske bispedømme, Mehtab Afsar fra Islamsk Råd Norge, Jørn Lemvik, generalsekretær i den kristne paraplyorganisasjonen for bistand, Digni, og Ingrid Vik, forfatter av rapporten ”Lobbying for faith and family” . Sammen diskuterte de hvilke utfordringer ulike trossamfunn møter i kampen for likestilling og i bekjempelsen av vold rettferdiggjort av religiøs retorikk.

– Tekster kan misbrukes
 Religiøse ledere er klare i sitt budskap om at vold er feil. Utfordringen ligger i tolkningen – religiøse tekster kan misbrukes, mente Mehtab Afsar som er generalsekretær i Islamsk Råd Norge.

I den offentlige debatten er det ofte uenighet om hvorvidt religion har en positiv eller negativ påvirkning når det kommer til kjønnsbasert vold. I panelet var det enighet om at religion misbrukes og tolkes på ulike måter, men at kontekst er viktig og mye av undertrykkingen som skjer må ses i en kulturell sammenheng. Paneldeltagerne satte likevel fokus på at folk har mer tiltro til religiøse institusjoner enn andre myndigheter i store deler av verden, noe som betyr at prester og imamer må tale høyt om urett som blir begått i religionens navn.