Religiøse ledere ut mot kjønnsbasert vold

Religøse leder må ta avstand fra vold og undertrykkelse som skjer i Guds navn, mente panelet. Jørn Lemvik, Ingrid Vik, Mehtab Afsar, Ingrid Rosendorf Joys og møteleder Knut Refsdal
Foto: Leila Feratovic
En rekke religiøse organisasjoner og menigheter, blant dem Kirkens Nødhjelp og Islamsk Råd Norge, har laget et opprop mot vold og undertrykking basert på kjønn. I går møttes de til diskusjon. 

Tirsdag 1. september samlet Kirkens Nødhjelp, Digni (tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd) og Norges Kristne Råd en håndfull eksperter og religiøse talsmenn til seminaret ”Kjønnsbasert vold – religion et hinder eller en mulighet?”.

Paneldeltagerne diskuterte ansvaret religiøse ledere i Norge og i verden står overfor når det gjelder kjønnsbasert vold og annen undertrykking i religionens navn. Under seminaret fikk også statssekretær Tone Skogen et opprop – ”Ikke i vårt navn” signert av 21 religiøse ledere og organisasjoner i Norge. Oppropet sender et klart signal om at undertrykking og vold i Guds navn er feil og at det er  religiøse lærdes plikt å vidreformidle dette.

– Uakseptabelt
– Vi er alle skapt i Guds bilde. Hvert enkelt menneske innehar en ukrenkelig verdighet. FNs menneskerettighetserklæring er et praktisk uttrykk for dette. Det er en krenkelse av skaperverket, og av enkeltmenneskers verdighet, at mennesker overalt i verden utsettes for vold på grunnlag av hvem de er og hvordan de lever. For oss er det derfor uakseptabelt når religion brukes for å rettferdiggjøre undertrykkelse av mennesker, heter det blant annet i oppropet.

Under seminaret bestod panelet av Ingrid Rosendorf Joys fra Oslo katolske bispedømme, Mehtab Afsar fra Islamsk Råd Norge, Jørn Lemvik, generalsekretær i den kristne paraplyorganisasjonen for bistand, Digni, og Ingrid Vik, forfatter av rapporten ”Lobbying for faith and family” . Sammen diskuterte de hvilke utfordringer ulike trossamfunn møter i kampen for likestilling og i bekjempelsen av vold rettferdiggjort av religiøs retorikk.

– Tekster kan misbrukes
 Religiøse ledere er klare i sitt budskap om at vold er feil. Utfordringen ligger i tolkningen – religiøse tekster kan misbrukes, mente Mehtab Afsar som er generalsekretær i Islamsk Råd Norge.

I den offentlige debatten er det ofte uenighet om hvorvidt religion har en positiv eller negativ påvirkning når det kommer til kjønnsbasert vold. I panelet var det enighet om at religion misbrukes og tolkes på ulike måter, men at kontekst er viktig og mye av undertrykkingen som skjer må ses i en kulturell sammenheng. Paneldeltagerne satte likevel fokus på at folk har mer tiltro til religiøse institusjoner enn andre myndigheter i store deler av verden, noe som betyr at prester og imamer må tale høyt om urett som blir begått i religionens navn.