Seminar om innvandreres deltagelse på kommunevalget i Oslo

 
Fredag 04.09.15Kl. 10:00 – Kl. 13:00IKM (Intercultural Museum) GrønlandToyenbekken 5
0Shares
Du er opptatt om din families framtid i Oslo, derfor skal du bruke din stemmerett. Du skal vurdere hvilke politiske alternativ er riktig for deg og din familie og for Oslo samfunnet.

Seminar om innvandreres deltagelse på kommunevalget i Oslo

Fredag 04.09.15

Kl. 10:00 – Kl. 13:00

IKM (Inter kulturell museum) Toyenbekken 5

 
PROGRAM

– 10.00 Velkommen ved Erlinda Munoz / OASEN

10.10 Panel:

– Venstre – Odd Einar Dørum.
– Sosialistisk Venstrepartiet – Gülay Kutal
– Senterpartiet – Aisha Naz Bhatti
– Kristelig Folekepartiet – Oddbjørg Minos

– Høyre – Saida Begum
– Arbeiderpartiet – Roja Darian
– Fremskrittspartiet – Aina Stenersen
– Rødt – Mari Eifring
– 11.10 Spørsmål av deltakere

– 11.30 Pause

– 11.50 Debatt

 
– 13.00 Slutt

Partiene skal dele sine synspunkter på hvordan Oslo Kommune best kan bidra til en god integrering av innvandrerbefolkning: på arbeid, praksisplasser, voksenopplæring, fagbrev, eldreomsorg, flerkulturelle tilbud i skolen, tilgang til bolig, forbedring av barnevern tilbud og effektiv tiltakene mot diskriminering og rasisme.

Velkommen!!!

Kontakt: Erlinda Munoz Tlf.: 97 97 36 05 e- post: [email protected]