Helsedirektoratet ber kommuner overta ansvaret for omstridt utlendingsinternat

Helsedirektoratet ber kommuner overta helsetjenester for asylanter på Trandum.
Foto: Kari Bye
Helsedirektoratet ber kommunene Ullensaker og Hurdal overta helsetjenester for asylanter internert på Trandum. Forholdene ved internatet har blitt kritisert.

Etter en rekke saker knyttet til Politiets utlendingsinternat på Trandum, legger Helsedirektoratet nå opp til en ny organisering av helsetilbudet for asylsøkerne som venter på å bli transportert ut av landet. Det er det private firmaet Legetjenester AS som har hatt ansvaret siden opprettelsen av internatet i 2004.

– Vi har mottatt Helsedirektoratet sitt utkast til rapport, men ser at vi har behov for mer underlag for å kunne følge opp arbeidet. Jeg kan ikke per nå tidfeste når vi har en endelig beslutning klar, sier Ellen Rønning-Arnesen (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, til Nationen.

Enhetsleder for helsetjenester i Ullensaker kommune, Dorte Brodersen, sier til avisen at de har anbefalte en ny modell, som finansieres via tilskuddsmidler og dekkes i sin helhet – i likhet med modellen for fengselssektoren. Begge kommunene har deltatt i arbeidet med forslaget til ny organisering og er positive til den nye modellen.

Norge har i en årrekke blitt kritisert for forholdene ved Trandum, både nasjonalt og internasjonalt. I 2019 havnet Legetjenester AS i søkelyset, etter at det kom frem at selskapet hadde ansvaret for at moren i familien Abassi ble satt på flyet til Istanbul i bevisstløs tilstand. De ble også gransket etter at en 57 år gammel iraker døde på Trandum.

– Helsetjenestene på Trandum har ikke på noe tidspunkt vært tilfredsstillende, sier leder Pål Morten Andreassen i Tilsynsrådet for Trandum til avisen.

Daglig leder i Legetjenester AS, Gunnar Fæhn, skriver i en teksmelding til Nationen at han ser fram til en omorganisering av helsetjenestene på Trandum, men at han ikke ønsker å utdype dette.