Freia lanserer Melkerull med emballasje på samisk

Bakgrunnen for lanseringen er Giellavahkku-Giellavahkko-Gïelevåhkoe samisk språk-uke
Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Vil synliggjør det samiske språk.

Freia lanserer produktet Melkerull med samiske uttrykk. I tillegg til oversettelsen av «Melkerull», finnes tre andre spesialpakker med budskapene «Glad i deg», «Lykke til» og «#hverdagshelt».

Bakgrunnen for lanseringen er Giellavahkku-Giellavahkko-Gïelevåhkoe, altså samisk språk-uke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

Markedsdirektør for sjokolade, Sølvi Grana Slotte, i Mondelez International sier at Freia vil bruke sjokoladen til å skape synlighet og bevissthet rundt samiske språk.

Det er tre offisielle samiske språk i Norge: Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Per i dag er det rundt 25.000 samisktalende. Av disse er Nordsamisk det største samiske språket. På Unescos liste over truede språk er nordsamisk klassifisert som «truet». Lulesamisk og sørsamisk er klassifisert som «alvorlig truet».