Sofienberg årets vinner av Benjaminprisen

Soienberg er kåret til Norges mest inkluderende skole.
Foto: hlsenteret.no
Sofienberg skole er vinneren av Benjaminprisen for 2021, for sitt systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering.

I år går prisen til Sofienberg skole på Grünerløkka, en ungdomsskole med omtrent 400 elever og 45 ansatte.

– Sofienberg skole har en imponerende helhetlig tankegang i sitt antirasistiske arbeid. Ansatte, foreldre og nærmiljø involveres på en forbilledlig måte, det faglige opplegget er gjennomtenkt og godt, og elevene selv er sterkt medvirkende i arbeidet med effektfulle aktiviteter og tiltak. Sofienberg er et eksempel til etterfølgelse og en verdig vinner av Benjaminprisen 2021, sier juryleder for Benjaminprisen og direktør for HL-senteret Guri Hjeltnes.

– Gir en enorm motivasjon

Juryens begrunnelse berømmer blant annet Sofienbergs skoles uttalte strategi om en helhetlig inkluderende skolekultur og skolens motto «vi ser deg», som manifesterer seg i skolens daglige arbeid.

Strategien anerkjenner at rasisme finnes på skolen, samtidig som elevenes subjektive opplevelser tas på alvor. Juryen fremhever at dette medfører at skolen ser rasismen når den forekommer.

Nina Røneid, fungerende rektor ved Sofienberg Skole forteller at Benjaminprisen har stor betydning for dem:

– For elever og ansatte ved skolen betyr denne prisen svært mye. Å få en slik anerkjennelse er en ære. Det er stort at Sofienberg skole sitt arbeid for en helhetlig skolekultur, hvor vi motvirker rasisme og diskriminering på alle områder, blir lagt merke til og verdsatt.

Inkludering i skolehverdagen

Juryen vektlegger undervisningsopplegget som tar rasisme inn i det faglige i klasserommet, det nyetablerte samarbeidet med Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (DEMBRA), samt skolens arbeid med elevmedvirkning og involvering av ansatte og foreldre.

– For oss betyr inkludering at alle elever skal få et så godt utgangspunkt som mulig i livet sitt for å kunne ta gode valg for seg selv. Alle elever ved Sofienberg skal oppleve en skolehverdag hvor de kjenner seg inkludert og merker reell involvering. De ansatte jobber hardt hver eneste dag for at alle elever skal få mestringsopplevelser og føle at de er en viktig del av fellesskapet ved skolen. Denne prisen gir skolen en enorm motivasjon til å fortsette det helhetlige og systematiske arbeidet for inkludering og mot utenforskap, sier Røneid.

Kunnskapsministeren: ­– Betydning langt utenfor skolen

Det er kunnskapsminister Tonje Brenna som deler ut prisen. Brenna er begeistret for arbeidet ved årets vinnerskole:

Kunnskapsminister Tonje Brenna er imponert over det langsiktige arbeidet som er gjort på Sofienberg skole.
Foto : Lars Petter Pettersen

– Sofienberg skole jobber med antirasistisk arbeid på en måte som utgjør en forskjell. Den forskjellen har noe å si for enkeltmennesker, men også i klasserommet, på skolen og i samfunnet som helhet. Jeg er imponert over det langsiktige arbeidet og resultatene de har skapt. Når man klarer å bringe sammen både ansatte, elever, skoleledelse og foreldre om antirasistisk arbeid, får man resultater som får betydning langt utenfor skolen.

Les hele jurybegrunnelsen her.