Jørgenstuen etterlater mange åpne spørsmål med sine forklaringer rundt det han kaller norskmuslimers identiet, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Islam City
Det er urovekkende hvis det er slik at islam kan være direkte farlig for følgere som mangler dybdekunnskap om religionen, skriver Reinert Skadsem i dette svaret til Vegar Jørgenstuen.

Etter å ha lest Vegar Jørgenstuen sitt leserinnlegg i Utrop «Islam Net har vært gjennom en modningsprosess», har jeg en del spørsmål som for meg kommer opp ganske naturlig. Jeg må innrømme at jeg ikke har satt meg enormt detaljert inn i islam, men har nok likevel litt mer viten om denne religionen enn flertallet. Min viten om organisasjonen Islam Net er heller ikke stor, selv om omtalen av dem ofte ikke akkurat er god. Det jeg husker om Islam Net er da Qureshi spurte sin forsamling i 2013 hvem som er for steining og dødsstraff iht. Koranen og sunna.

«Mitt møte med Islam Net har gjort det mulig for meg å både være en god muslim og en lojal nordmann», skrev Vegar Jørgenstuen den 19. januar.
Foto : Faksimile, Utrop 19.01.2022

Problematiske spørsmål om identitet

Det første jeg stusser over i Jørgenstuens artikkel er dette med norskmuslimsk identitet. Jørgenstuen hevder at «Mange muslimer ser på seg selv som kun ‘muslimer i Norge’, men ikke ‘norskmuslimer’» 

Da undrer jeg på hvorfor det tilsynelatende bare er muslimer som har dette problemet. Finnes det andre religioner som har problemet med at religionen avgjør om man føler seg som en del av et nasjonalt identitetsfellesskap? Jeg har aldri før sett eller hørt om noen som vil kalle seg for eksempel  katolikknorsk eller buddhistnorsk. Hva er det som gjør at det tilsynelatende bare er islam og muslimer som har dette problemet? Hvordan kan jeg da som nordmann stole på lojaliteten og oppleve fellesskap med dem som ser på seg selv som kun muslimer, men ikke norske? 

Disse spørsmål kan også stilles til de som kaller seg «norskmuslimer» Ville de i en  stilling som for eksempel dommer, politi, saksbehandler eller lignende favorisere/forskjellsbehandle for eksempel «pakistanmuslimer» foran andre «ikke-muslimer». Bare at spørsmålet naturlig kan stilles vil jeg påstå er et problem.   

Er Koranen farlig for de som mangler kunnskap?

Temaet hijab blir også tatt opp, uten at man egentlig blir klokere av svaret. For å oppklare vil jeg da spørre Jørgenstuen følgende enkle spørsmål: De som påstår at hijab (eller tildekkingsplagg) er påbudt i islam, tar de feil? Er det å definere som vranglære?

Deretter kommer et avsnitt som virkelig får meg til å stille en hel del spørsmål. Jeg leser: 

«Grunnleggerne av Islam Net var alle unge studenter da de stiftet foreningen. På den tiden hadde ingen av dem studert islam og de hadde ikke dyp kunnskap om kompliserte teologiske problemstillinger. Dermed har de også endret flere synspunkter ettersom de har fått mer kunnskap, erfaring og forståelse. Det er derfor Qureshi innrømmer overfor Helene at han ikke lenger står for at det bør praktiseres dødsstraff for homofili, frafall og blasfemi.»

Er det å være for eller imot dødsstraff for homofili, frafall og blasfemi en komplisert teologisk problemstilling?

Er det å være for eller imot dødsstraff for homofili, frafall og blasfemi en komplisert teologisk problemstilling? Er ikke Koranen klar på dette området? De som er for dødsstraff i de samme tilfellene, med dekning i Koranen og sunna, tar de feil? Er dette også vranglære?

Hvis Koranen, slik Jørgenstuen hevder, får en til å radikalt endre syn på alvorlige problemstillinger avhengig av hvor mange år en studerer den, burde ikke da boken forbys til de som ikke er skriftlærde. Den høres jo mildt sagt farlig ut i hendene på personer som ikke bruker mange år på å studere den? Driver Taliban med vranglære siden de tilsynelatende har en helt annen tolkning av Koranen?

Stusset du ved de hatefulle kreftene?

Jeg bet meg også merke i følgende formulering av Jørgenstuen som virkelig utløser en del spørsmål:

«Det var krefter der ute som forkynte et sterkt hat mot det å være norskmuslim og foraktet det norske samfunnet. Hadde jeg, som en sårbar og fersk konvertitt til islam, havnet i et slikt miljø ville jeg kanskje foraktet fedrelandet mitt i dag»

Finnes disse hatefulle kreftene i dag? Har du rapportert dem til myndighetene? Har disse onde kreftene dette synet på baiss av Koranen og sunna? Har du hørt om andre religioner som får en til å forakte sitt eget fedreland? Ut i fra mitt ståsted ville jeg, hvis jeg skulle søkt en ny ukjent religion i nye fremmede miljø, og de foraktet min nasjonale identitet, ganske fort vurdert om dette var en god ide. Hadde du selv slike betenkeligheter?

Er samfunnshuset også for ikke-muslimer?

Til slutt stoppet jeg opp ved denne formuleringen fra Jørgenstuen:
«Jeg har ingen tvil om at det planlagte samfunnshuset i Groruddalen vil bli en flott ressurs for muslimer i nærområdet.»

Du kaller det for samfunnshus, men gir sterkt inntrykk av dette huset bare er for muslimer. Hvordan er dette et positivt bidrag til hele nærområdet? Eller spiller det ingen rolle for Islam Net å ha en positiv anseelse for ikke-muslimer?

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.