Unge mennesker er sårbare og lett påvirkelige, og nettopp derfor er det viktig at det finnes tilbud der de kan oppleve at det å være en god muslim fint lar seg kombinere med å være en god nordmann, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Faksimile, NRK Nett-tv
Mitt møte med Islam Net har gjort det mulig for meg å både være en god muslim og en lojal nordmann, skriver Vegar Jørgenstuen i dette innlegget. 

For noen er det et sjokk å se det menneskelige og humane ved Islam Net, slik vi ser i NRKs Helene sjekker ut. Men for meg er det ikke noe sjokk, for det er nettopp dette Islam Net jeg ble kjent med og har sett utvikle seg og modne.

Nære møter med menneskene i Islam Net

I desember 2021 fikk nordmenn et innblikk i Islam Nets planer og arbeid gjennom det nye NRK-programmet Helene sjekker ut. Helene prøver å være så nøytral som mulig og stiller mange spørsmål av interesse for befolkningen. Alt fra synet på homofile, dødsstraff, kvinner, hijab og mye mer. Vi får et unikt innblikk i hvem Islam Net er, deres teologi, hvilke utfordringer de møter og hvordan de forholder seg til resten av samfunnet og de som ikke deler deres verdisyn. Vi blir kjent med menneskene på en nær måte. En vinkling som svært ofte forsvinner i de sensasjonelle overskriftene.

Vi får se hvordan lederen Fahad Qureshi og andre medvirkende er med på å arrangere fotballcup for ungdommer i Groruddalen. Vi blir kjent med planene for aktivitetssenteret og status på disse nå. Qureshi forteller at eiendommen er finansiert av små donasjoner samlet gjennom mange år. Vi får vite at Qureshi ofret en ingeniørkarriere for å hjelpe muslimsk ungdom med å styrke sin identitet og streve for en positiv fremtid. Dette alene høres kanskje ikke ut som noe stort, men for en ung person å velge bort en god lønn, et rolig familieliv og interessante karrieremuligheter for å drive ideelt arbeid, er beundringsverdig.

«Vi kan ikke diktere hva andre skal gjøre»

Islam Net har gjort det enklere for muslimsk ungdom å skille religion og kultur og bygge lojalitet til Norge med en norskmuslimsk identitet. Mange muslimer ser på seg selv som kun «muslimer i Norge», men ikke «norskmuslimer». Og det er en forskjell. Førstnevnte kan få deg til å føle som utlending eller annenrangsborger, mens sistnevnte begrep er inkluderende og skaper en følelse av eierskap til det å være norsk. Når Islam Net snakker om at de jobber for å styrke den norskmuslimske identiteten er dette positivt fra et integreringsperspektiv.

Sosial kontroll tar til sikte på å begrense andres muligheter til sosial utfoldelse. I programmet spør Helene om hijab er fra religionen eller hva det egentlig er for noe. Qureshi svarer at hijab er en del av islam og at det er visse ting som er foreskrevet i religionen. Men det er et individuelt valg som enhver person må ta. «Kommer dere til å si dette til ungdommene?», spør Helene. Til det svarer Fahad at da sier de: ‘Det er ditt valg. Du bestemmer over din kropp.’ «Vi kan ikke diktere hva andre skal gjøre», sier han videre og forteller at dette er en av de utfordringene man står overfor i mange religiøse samfunn hvor det er ekstrem sosial kontroll. Hvor du har folk i maktposisjoner som misbruker sin makt til å undertrykke og presse frem visse trosforståelser.

Et mer modent Islam Net

En av utfordringene i Groruddalen er barnefattigdom. Ett av fire barn vokser opp i familier med inntekt under EUs fattigdomsgrense. Dette vil Islam Net bidra til å bekjempe ved å lage et lavterskeltilbud med trening, aktiviteter og et tilbud som skal hjelpe de med dårlig råd. Vi får være med Islam Net når de forbereder tikka masala og deler ut mat til fattige i Oslo. «Jeg synes det var veldig fint å være med dere i kveld. Å se alle de glade menneskene. Det er jo å bidra i samfunnet da», avslutter Helene kvelden med.

Det er ditt valg. Du bestemmer over din kropp.

Grunnleggerne av Islam Net var alle unge studenter da de stiftet foreningen. På den tiden hadde ingen av dem studert islam og de hadde ikke dyp kunnskap om kompliserte teologiske problemstillinger. Dermed har de også endret flere synspunkter ettersom de har fått mer kunnskap, erfaring og forståelse. Det er derfor Qureshi innrømmer overfor Helene at han ikke lenger står for at det bør praktiseres dødsstraff for homofili, frafall og blasfemi. 

Lojal nordmann og god muslim

Det er mer jeg kunne sagt og flere interessante punkter jeg kunne trukket frem fra dokumentaren, men det sparer jeg så du kan se programmet selv.

Jeg vil avslutte med å fortelle litt om meg selv og hvordan Islam Net hjalp meg som en norsk, muslimsk konvertitt. I dag er jeg medarbeider i Islam Net og vil si at den moderate og inkluderende forståelsen jeg har av islam har jeg fått ved ha Islam Net rundt meg opp gjennom årene etter at jeg ble muslim. 

Det var gjennom min deltagelse på konferanser og kurs jeg fikk en mer dyptgående forståelse for islam og hvordan jeg kunne leve som en god borger i det norske samfunnet og samtidig være en god muslim. Det var krefter der ute som forkynte et sterkt hat mot det å være norskmuslim og foraktet det norske samfunnet. 

Hadde jeg, som en sårbar og fersk konvertitt til islam, havnet i et slikt miljø ville jeg kanskje foraktet fedrelandet mitt i dag. Men takket være Islam Net så elsker jeg Norge og jeg elsker islam. Jeg er stolt av å være nordmann og jeg er stolt av å være muslim!

Jeg har ingen tvil om at det planlagte samfunnshuset i Groruddalen vil bli en flott ressurs for muslimer i nærområdet. Jeg forstår også at ikke alle ser dette på samme måte, og det er også helt i orden. Vi trenger ikke være enige om absolutt alt, men alle skal ha like muligheter til å etablere tilbud for de man deler interesser med når dette ikke belaster samfunnet, økonomisk eller på andre måter. Foreningsretten er blant annet beskrevet i FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 20 – og denne bør vi holde fast ved.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.