90 foreldre venter på å bli sendt ut av landet

Ingen skal skilles fra foreldrene hvis det ikke er til barnets beste, sier spesialrådgiver Camilla Scharffscher Engeset i Redd Barna.
Foto: reddbarna.no
Hele 70 menn og 20 kvinner – som har barn med norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Norge – venter på å bli sendt ut av landet.

Det viser tall som Klassekampen har fått fra Utlendingsnemnda (Une). I en rekke saker kan det føre til at familier splittes, skriver avisen.

Årsaken til utvisningene er brudd på straffe- eller utlendingsloven. I mer enn 20 av disse sakene betyr det at familien ikke kan fortsette å leve sammen, mens i rundt 70 av sakene betyr det at familien kan leve sammen hvis de flytter ut av Norge.

– Dette er høye tall. Altfor mange barn blir atskilt fra foreldrene sine. Vi mener helst at ingen skal skilles fra foreldrene hvis det ikke er til barnets beste, sier spesialrådgiver Camilla Scharffscher Engeset i Redd Barna.

Siden Une er en klageinstans for utlendingssaker og statsborgersaker som tidligere har blitt behandlet av Utlendingsdirektoratet, er disse tallene bare en liten del av hele bildet.