Kalte Israel og Palestina-konferanse for “propagandasamling”

 
Foto: Kjetil Ree
Lørdag holdt Fellesutvalget for Palestina en konferanse om Israel-Palestina-konflikten i Oslo. Israels ambassade har kritisert konferansen og kalt den for "propagandasamling". Utvalget på sin side hevder kritikken er unyansert.

Konferansen, som er grunnlaget til den sterke uenigheten mellom begge parter, ble avholdt på lørdag, under navnet Israel i Vesten – et forhold i endring?

I en presseuttalelse påpeker ambassaden at temaet til tross, var det ingen israelere som deltok.

– Ambassaden foreslo at det kunne være interessant og hensiktsmessig å inkludere i det minste én israelsk stemme. Ambassaden kunne gjerne stille med en diplomat, eller man kunne prøve å finne noen andre som kunne bringe flere perspektiver, samt balansere debatten. Dette ble avvist, skriver ambassaden i uttalelsen. 

Propagandasamling
Videre argumenterer man for at konferansen hadde en villedende tittel.

– Her har det ikke funnet sted en oppriktig debatt om Israel (og konflikten), men heller nok en propagandasamling som kun bringer til orde de stemmene som er enige med arrangøren. Denne typen organisasjoner og aktører fronter og promoterer en boikott av Israel som virker i mot sin hensikt. Et slikt forum tolererer ikke en åpen og ærlig debatt, pluralisme og ulike perspektiver. Denne ensrettede debatten bidra ikke konstruktivt, men preker til koret. Dette bidrar til å skape enda større avstand mellom israelere og palestinere.

– Problematisk med israelske representanter
Leder i Fellesutvalget for Palestina, Anna Lund Bjørnsen, bekrefter overfor utrop.no som ambassaden skriver at man ikke fant plass til de i årets konferanseprogram.

 
Foto : palestina.no

– En diskusjon kan alltid bli belyst fra flere perspektiver, derfor har vi ofte stemmer fra både Israel og Palestina på våre konferanser.

Når det imidlertid var snakk om dette konferanseformatet så ønsket man fra utvalgets side ikke en slik type debatt.

– For oss ville det derfor vært problematisk å gi taletid til og legitimere representanter fra en stat som bryter folkeretten og internasjonal lov, gjennom en ulovlig okkupasjon, bosetting av befolkning på okkupert område og brudd på utallige menneskerettigheter.

– Unyansert tone
Er ikke kritikken fra ambassaden berettiget?

– Vi reagerer også på at ambassaden her prøver å fremstå som nyansert, men kommer neppe med den samme kritikken når Israelorganisasjoner som Med Israel for Fred organiserer konferanser som ikke bringer frem palestinske stemmer.

Samtidig som Fellesutvalget reagerer på ambassadens kritikk så vil man òg i løpet av høsten ta initiativ til andre typer debatter.

– Her vil vi trekke frem ambassadens perspektiver for så å kunne bruke god tid til å debattere disse. Vi håper de kan være interessert i å stille når invitasjonen kommer, sier Bjørnsen til utrop.no.