– Sender Syria-regning til verdens fattigste

Heller økning enn kutt: 14 organisasjoner har kommet med sterk kritikk av regjeringens forslag til ny statsbudsjett, hvor kutten til sivilsamfunn på 326 millioner kroner skaper bekymring. Organisasjonene mener dette vil ha negative innvirkninger på blant annet flyktninger fra Syria (her avbildet).
Foto: http://www.flickr.com/photos/syriafreedom/8311238162
I forslaget tilStatsbudsjett for 2016 er det betydelige kutt i deler av den langsiktige utviklingsbistanden. Forslaget har skapt negative reaksjoner blant flere aktører i organisasjonslivet.
0Shares

– Vi støtter en økning i den humanitære bistanden for å hjelpe flyktninger, i Syria, nærområdene og i Europa. Men det kan ikke være slik at andre fattige mennesker skal betale for dette, sier generalsekretærene i 14 organisasjoner som arbeider med utvikling og fattigdomsbekjempelse, ifølge NTB.

De 14 organisasjonene mener stortingspolitikerne nå må tilføre friske penger til bistandsbudsjettet for å unngå mer fattigdom, flere flyktninger og større kriser i verden.

– Å ta fra langsiktig bistand for å finansiere økt nødhjelpsinnsats er ikke bærekraftig. Vi reduserer ikke fattigdom, krig og konflikt og økende flyktningstrømmer ved å kutte i det langsiktige arbeidet for å få bukt med disse problemene. En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære tiltak.

Særlig er det kutten i støtten til sivilsamfunnet på 326 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for neste år, som man reagerer sterkt på. Nå håper man at  stortingsflertallet nå tar ansvar og bidrar til at Norge ikke skyver regningen for økt Syria-innsats til verdens fattige.

– Bistandsbudsjettet må økes ved hjelp av nye friske penger. Et sterkt sivilsamfunn er avgjørende for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling, mener organisasjonene.