Saksøker staten

Sju personer går til sak mot staten. De mener de behandles ulovlig når de får opphold, men ikke ID
Foto: Stig Andersen
De har lovlig opphold, men får verken jobbe, ta førerkort eller bruke bankkort. Nå går de sju personene til sak mot den norske staten for å få identitetsdokumenter.  

Høsten 2014 varslet flere utlendinger med lovlig opphold i Norge søksmål mot Utlendingsnemnda fordi de ikke får identitetsdokumenter av norske myndigheter.

Mandag startet rettssaken der sju personer krever ID-papirer, skriver NRK

I 2014, da beslutningen om å gå til sak ble tatt, sa leder i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), Gerd Fleischer, til NRK at myndighetene bryter med Norges internasjonale forpliktelser ved å ikke gi utlendingene ID-dokumenter.

– Flyktningkonvensjonen er helt klar på at de som gis asyl etter konvensjonen, skal ha reisebevis. Artikkel 28 er helt klar på det. Så dette ser vi på som et brudd på flyktningkonvensjonen. Derfor dette varselet om en stevning, sa hun.

181 konvesjonsflyktninger uten papirer
Ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet er det 181 konvensjonsflyktninger i Norge som ikke får ID-dokumenter fordi norske myndigheter mener det er tvil rundt deres identitet.

– Dette er brudd på flyktningkonvensjonen, mener Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

Ledende advokat hos Regjeringsadvokaten, Christian Reusch, fører saken på vegne av Utlendingsnemnda (UNE). Han er uenig i at det er snakk om brudd på konvensjonen. 

– Det UNE har bygget avgjørelsen på er at de (de sju personene, red.anm) ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort den identiteten de nå sier at de har. 

Link til illustrasjonsbildet.