PST: Akselerasjonister vurderes som den største trusselen blant høyreekstremistene

I PSTs åpne trusselvurderinger sees akselerasjonister som den største trusselen blant høyreekstreme.
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
PST vurderer dem som fremhever terror som sitt viktigste verktøy for å destabilisere samfunnet, til å være den største trusselen blant høyreekstremistene.

I PSTs åpne trusselvurderinger kommer det fram at det i første rekke er akselerasjonister som vurderes å utgjøre den største trusselen blant høyreekstremistene.

Akselerasjonister fremhever terror som et viktig verktøy for å destabilisere samfunnet og igangsette rasekrigen.

Akselerasjonisme er en retning innen høyreekstremisme. Sentralt er ideen om at en rasekrig er nært forestående, og at det haster med å fremskynde en samfunnskollaps mens hvite fremdeles er i demografisk flertall i Vesten.

Dette for å redde den hvite rase.

Flere gjerningspersoner i utførte og avvergede høyreekstreme terrorhandlinger i Vesten de siste årene har vært inspirert av dette tankegodset.