– Glem ikke den langsiktige barneomsorgen

 
Foto: SOS Barnebyer
– At regjeringen styrker Norges humanitære innsats for mennesker på flukt er positivt. Samtidig kan dette ikke gå på bekostning av varige, stabile omsorgsløsninger for barn, sier Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Slik reagerte Grønnern (bildet) etter at regjeringen for noen dager siden la fram sin tilleggsinnstilling til statsbudsjett for 2016, skriver NTB.

Samtidig er han positiv til regjeringens økning i tiltak for enslige mindreårige asylsøkere, og mener mer av den norske innsatsen må vris mot de sårbare barna.

– Det er bra at regjeringen ser alvoret i dagens flyktningekatastrofe. Men skal vi unngå framtidige flyktningekriser må vi bygge stabile samfunn i alle deler av verden. Vi må begynne med å satse på barna.

Utdannelse og selvforsørgelsesevne er målet
SOS-barnebyer mener en god omsorg bidrar til at barn får utdannelse, kan forsørge seg selv og blir mindre sårbare for utnyttelse, vold og overgrep.

Organisasjonen viser også til at tidlig innsats for barn gir bedre økonomisk vekst og sikrer utvikling både for det enkelte barn og for samfunnet de lever i.

– Vår humanitære innsats for mennesker på flukt kan derfor ikke finansieres gjennom å ramme barn i fattige land. En trygg omsorgsbase der barn får mat, helsehjelp, klær, lek og hvile er en forutsetning for alt annet. Tiltak som styrker hjemmene må derfor få en mye større og mer fremtredende plass i norsk utviklingspolitikk enn det vi har sett i dag, sier Grønnern videre.