Kvinner mindre engasjert i politikk på sosiale medier

 
Foto: Pixabay.com
Ny forskning viser at norske kvninner i mindre grad deler og diskuterer politisk stoff på sosiale medier enn det menn gjør.
0Shares

Forsker ved Sintef, Petter Bae Brandtzæg, har utført en studie der han har kartlagt hva 20 millioner ulike brukere på Facebook “liker”.

Brandtzæg påpeker at norske kvinner er svært lite engasjerte.

– Her i Norge er dessuten kvinnene spesielt lite engasjerte, sammenlignet med de andre landene. Dette til tross for at Norge er rangert høyt på den internasjonale likestillingsindeksen sier Brandtzæg til NRK

Kvinner i Norge er like engasjerte i poltikk på Facebook som kvinner i land vi ofte ikke sammenligner oss selv med, nemlig Brasil Iran.

– Så man skulle tro at de også var de som var mest aktive knyttet til politisk engasjement på Facebook. Men vi faller ganske langt ned, på linje med land som Iran og Brasil, som er veldig langt nede på likestillingsindeksen, sier Brandtzæg. 

Brandtzæg forklarer at norske kvinner, spesielt yngre kvinner, engasjerer seg i for eksempel miljøvern og humanitært arbeid.