SV foreslår å begrense arbeidsinnvandring fra EU

Statssekretær Kirsti Bergstø fra Barne-og likestillingsdepartementet fikk æren av å trykke playknappen og offisielt åpne tv-satsingen.
Foto: Claudio Castello
For å avlaste et stadig mer presset arbeidsmarked i Norge foreslår SV, i lys av den økte flyktningtilstrømningen, å stoppe arbeidsinnvandringen fra EU-landene.

– Nå er det en stor flyktningstrøm som kommer, som også skal inkluderes i arbeidslivet. I den situasjonen er det viktig at vi sørger for en politikk som sikrer arbeid og aktivitet for alle, sier SVs Kirsti Bergstø (bildet) til Klassekampen.

SV vil bruke en sikkerhetsklausul i EØS-avtalen for å gjennomføre eventuelle innstramminger av arbeidsinnvandringen. Klausulen sier at det er mulig å begrense arbeidsinnvandring dersom det er stor ubalanse i et lands arbeidsmarked.

– Vi har hatt en høy arbeidsinnvandring over tid til Norge, og det har virket inn på graden av sosial dumping. Vi ser at arbeidsløsheten i Norge går opp, og at vi har utfordringer med å sikre mennesker arbeid. Nå er det en stor flyktningstrøm som kommer, som også skal inkluderes i arbeidslivet. I den situasjonen er det viktig at vi sørger for en politikk som sikrer arbeid og aktivitet for alle, sier Bergstø.

– Ikke noe med EØS-motstand å gjøre
Bergstø sier likevel at dette forslaget ikke har noe med SVs motstand mot EØS å gjøre.

– Tvert imot er det å bruke det handlingsrommet som man har innenfor EØS-avtalen. SV er helt tydelige på at vi ønsker arbeidsfolk fra andre land velkommen til Norge så lenge vi er i stand til å sikre at det skjer med norske lønns- og arbeidsforhold, sier SV-representanten til Klassekampen. 

Ingen støtte fra Høyre
SVs forslag får ikke noe støtte til forslaget fra de ett av de største partiene på Stortinget. Arve Kambe fra Høyre som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sier til Klassekampen at SVs forslag er uaktuelt.

– Det er en dårlig idé fordi arbeidsinnvandrerne kommer fordi Norge har behov for arbeidskraften. Noen av dem som nå har mistet jobben på grunn av økt arbeidsledighet har reist hjem, andre har reist til andre land. De aller fleste utfører fortsatt viktige arbeidsoppgaver.