Invitasjon til seminaret: Skole- hjem samarbeid. ”Sammen for en bedre hverdag – det gode samspill”.

0Shares

IHSG har som mål at seminar skal føre lærere, foreldre og elever sammen for å finne fram til best mulige måter på å få et enda bedre samarbeid mellom skole og hjem. IHSG har også drevet et prosjekt der vi har hjulpet foreldre med minoritetsbakgrunn til å bli bedre kjent med den norske skolen, og bli flinkere til å følge opp barna sine.

På konferansen ønsker vi å vise fram både gode eksempler og dårlige eksempler, og håper vi kan lære av dette slik at vårt mål om en best mulig skole for både elever, lærere og foreldre kan nås.

Formål: Økt deltakelse i skolehverdagen – se foreldre som en ressurs. Vise til gode eksempler som følge av det gode samspill.

Delmål: Å skape en felles møteplass for alle og synliggjøre et felles engasjement om felles tema – barn, foreldre, skole – til gjensidig inspirasjon og motivasjon.

Tid og sted: Onsdag 18. november kl 16:30 i moskeen Central Jamaat E Ahle Sunnat i Motzfeldtsgt. 10 i Oslo.

Tema for seminar: Atferd, holdninger og engasjement.

Program: Registrering Kl. 16.30.

Kl. 17. 00 Velkomsttale ved Martin Toft, Styreleder

Kl. 17. 05 Presentasjon av tiltak og samarbeid v/ Tayyab M. Choudri

Kl. 17. 30 Visning av kortfilm – ”Gift”

Kl.17. 40 2. Foredrag om atferd og holdninger v/ Skolepedagog

Kl.18. 20 Pause

Kl. 18.30 Deretter blir det servering av mat og tid til spørsmål og debatt med påfølgende sosialt samvær.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding sendes: [email protected], mobil: 41694303.

Hjertelig velkommen!

 

Mer info:

Tayyab M. Choudri (Head of IHSG- Norway)

IHSG- Internasjonal helse- og sosialgruppe

Postboks 9114 Grønland, 0133 Oslo

Besøk oss: Torggata 1. Oslo

Telefon: 23 21 45 99 Mobil: 416 94 303

www.ihsg.no